Ամփոփաթերթ. Հաշմանդամության վրա հիմնված կացարանի տրամադրման խտրականություն

Publications
#F108.10

Ամփոփաթերթ. Հաշմանդամության վրա հիմնված կացարանի տրամադրման խտրականություն

Այս ամփոփաթերթում քննարկվում են հաշմանդամ մարդկանց այն իրավունքները, որոնք պետք է հաշմանդամության վրա հիմնված խտրականությունից զերծ լինեն կացարանների տրամադրման հարցում՝ դաշնային և Կալիֆորնիայի օրենքի համաձայն:

 

 

Click links below for a downloadable version.