2020թ. դեկտեմբերին սպասվող կարևոր փոփոխություններ Medi-Cal-ի պայմաններում՝ 65 տարեկան կամ բարձր տարիքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

Publications
#7165.10

2020թ. դեկտեմբերին սպասվող կարևոր փոփոխություններ Medi-Cal-ի պայմաններում՝ 65 տարեկան կամ բարձր տարիքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

Այս հրապարակումը բացահայտում է փոփոխություններ և թարմացումներ, որոնք փաստաբանները պետք է իմանան տարեց, կույր և հաշմանդամ FPL Medi-Cal Exapansion-ի մասին՝ սկսած 2020 թվականի դեկտեմբերից:

Այս ռեսուրսը արտադրվել է Health Consumer Alliance-ի կողմից:

Սկսած 2020թ. դեկտեմբերի 1-ից՝ «Aged & Disabled» Medi-Cal ծրագրում ընդգրկված շահառուների համար գործում է Medi-Cal-ի իրավունակության ավելի բարձր եկամտի սահմանաչափ: Դա նշանակում է, որ ավելի մեծ գումար վաստակելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Medi-Cal կամ պահպանել այն: Ստորև ներկայացված են եկամտի հին և նոր սահմանաչափերը.

Տնային տնտեսության չափը Նախորդ ամսական եկամտի սահմանաչափը 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի սահմանաչափ Տարբերություն
1 $1,294 $1,468 + $174
2 $1,747 $1,983 + $236

Ի՞նչ ազդեցություն է ունենալու սա ինձ վրա

Եթե ձեր ծախսային մասնաբաժինը կազմում է առավելագույնը $848 (կամ առավելագույնը $1030 զույգերի համար), դեկտեմբերին դուք կհամապատասխանեք Medi-Cal-ի իրավունակության պահանջներին: Դուք ավտոմատ կերպով կանցնեք անվճար Medi-Cal-ի, իսկ եթե դա տեղի չունենա, դիմեք ձեր վարչաշրջանին կամ ստորև նշված հեռախոսահամարով կապվեք Health Consumer Center-ի ձեր մասնաճյուղի հետ:

Ամսական եկամտի նոր սահմանաչափը պարզապես բազային եկամուտն է:  Յուրաքանչյուր ապրիլ ամսին այն թեթևակի կբարձրանա: Դուք այնուամենայնիվ կարող եք նվազեցնել եկամտի որոշ տեսակներ, ինչպես նաև, օրինակ, բժշկական ապահովագրավճարներն ու ձեր աշխատանքային եկամտի մի մասը:

Կանոնների նոր պարզեցում.

Սկսած կրկին դեկտեմբեր ամսից, եթե անցնեք անվճար Medi-Cal-ին և դուրս գաք նրանից՝ կախված այն բանից, թե ով է վճարում ձեր Medicare-ի Մաս Բ-ի ապահովագրավճարը՝ նահանգը, թե դուք, դուք կպահպանեք անվճար Medi-Cal-ը: Նահանգը կհանի այս շփոթեցնող կանոնը, որով եկամտի հաշվարկն իրականացվում է այլ կերպ՝ կախված նրանից, թե ով է վճարում ապահովագրավճարը՝ դուք, թե նահանգը:

Զանգահարեք Health Consumer Center-ին ցանկացած ժամանակ 1-888-804-3536 հեռախոսահամարով, եթե այլ հարցեր ունեք, կամ եթե ձեզ օգնություն է հարկավոր: Կարող եք այցելել նաև՝ www.healthconsumer.org.

Տես նաև մեր հարակից ռեսուրսը. Ինչ պետք է իմանան փաստաբանները ծերերի, կույրերի և հաշմանդամների մասին FPL Medi-Cal-ի ընդլայնումը սկսած 2020 թվականի դեկտեմբերից։

 

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ: