2020թ. դեկտեմբերին սպասվող կարևոր փոփոխություններ Medi-Cal-ի պայմաններում՝ 65 տարեկան կամ բարձր տարիքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

Publications
#7165.10

2020թ. դեկտեմբերին սպասվող կարևոր փոփոխություններ Medi-Cal-ի պայմաններում՝ 65 տարեկան կամ բարձր տարիքի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

Սկսած 2020թ. դեկտեմբերի 1-ից՝ «Aged & Disabled» Medi-Cal ծրագրում ընդգրկված շահառուների համար գործում է Medi-Cal-ի իրավունակության ավելի բարձր եկամտի սահմանաչափ: Դա նշանակում է, որ ավելի մեծ գումար վաստակելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Medi-Cal կամ պահպանել այն: Ստորև ներկայացված են եկամտի հին և նոր սահմանաչափերը.

 

 

Click links below for a downloadable version.