Ում ենք մենք օգնում

Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունն օգնում է հաշմանդամություն ունեցող կալիֆորնիացիներին: Հաշմանդամության հետ կապված որևէ խնդրի համար դուք կարող եք օգտվել DRC-ի ծառայություններից, եթե.

 • ունեք մտավոր կամ զարգացման խանգարման հետ կապված հաշմանդամություն
 • տարածաշրջանային կենտրոնի շահառու եք
 • ունեք հոգեկան առողջությանն առնչվող հաշմանդամություն
 • նահանգային որևէ հոգեբուժական հիվանդանոցի հիվանդ եք
 • ունեք ֆիզիկական, զգայական կամ ուսումնառության հետ կապված հաշմանդամություն
 • ունեք գանգուղեղային տրավմատիկ վնասվածք
 • ունեք տեխնոլոգիաներից օգտվելու կարիք, որպեսզի կարողանաք վարել ավելի լիարժեք, ավելի անկախ կենսակերպ
 • ստանում եք SSI կամ SSDI նպաստներ, և ձեզ անհրաժեշտ է պահպանել ձեր նպաստները աշխատանքի վերադառնալուց հետո
 • օգտվում եք կամ ցանկանում եք օգտվել Աշխատունակության վերականգնման վարչության ծառայություններից
 • ունեք հարցեր քվեարկելու ձեր իրավունքի վերաբերյալ

Որպեսզի որոշենք, թե արդյոք մենք կարող ենք ներկայացնել ձեզ ուղղակիորեն, մենք դիտարկում ենք հետևյալը.

 • Ձեր գործում առկա առավելությունները
 • Ձեր ինքնապաշտպանության ունակությունը
 • Պաշտպանության այլ աղբյուրներ, որոնցից կարող եք օգտվել
 • Արդյոք ձեր խնդիրը առաջնային է DRC-ի համար
 • Արդյոք DRC-ին ունի ռեսուրսներ օգնության համար

Եթե դուք դժգոհ մնաք մեր ծառայություններից, կարող եք բողոք ներկայացնել: Եթե ցանկանում եք մանրամասն տեղեկանալ մեր ծառայություններին կամ բողոքարկման կարգին, կարող եք զանգահարել (800) 776-5746 հեռախոսահամարով կամ կապվել մեզ հետ էլ.փոստով՝ grievance@disabilityrightsca.org:

Խնդիրների օրինակներ, որոնց հարցում մենք կարող ենք օգնել

Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունն օգնում է մարդկանց լուծել հաշմանդամության հետ կապված խնդիրները: DRC-ն կարող է օգնել ձեր այն խնդիրներին, ինչպիսիք են.

 • Հիմնական աջակցություն, անձնական խնամք, բուժում և առողջապահական խնամք, ինչպիսիք են Տնային օժանդակման ծառայությունները (IHSS) և Medi-Cal-ը, ստանալու իրավունքների խախտում
 • Խտրականություն կացարանի, տեղափոխության, զբաղվածության և պետական ու մասնավոր ծրագրերից ու ծառայություններից օգտվելու հարցերում
 • Վիրավորում, անտարբերության ցուցաբերում և իրավունքների խախտում
 • Նվազագույն սահմանափակումներով միջավայրում ծառայություններ և աջակցություն ստանալու, արժանապատվության, անձնական կյանքի, ընտրության և այլ հիմնական իրավունքների խախտում
 • Հատուկ կրթություն
 • Աշխատունակության վերականգնման ծառայությունների մատչելիություն
 • Հոգեկան առողջության և աջակցության ծառայություններ
 • Տարածաշրջանային կենտրոնի համապատասխանություն և ծառայություններ
 • Քվեարկողների գրանցում, մատչելի քվեախցիկ և քվեարկության տեղամասեր
 • Տեխնոլոգիաների մատչելիություն, ինչպիսիք են հաղորդակցման սարքերը և էլեկտրական անվասայլակները

Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունը չի կարող օգնել հետևյալ հարցերում

 • Խնդիրներ, որոնք ընդգրկված չեն մեր Ռազմավարական պլանի նպատակներում, նախաձեռնություններում ու առաջադրանքներում
 • Քրեական օրենսդրությանը, ընտանեկան օրենդսրությանն առնչվող հարցեր կամ սնանկության կամ աշխատողների վարձատրության վերաբերյալ դատական վարույթներ
 • Անձնական վնասվածք հասցնելու հետ կապված դատական վարույթներ
 • Սոցիալական ապահովության նպաստների հայտադիմումների լրացում
 • Խնամակալության կամ հոգեբարձության ստացում
 • Հաշմանդամությանը չառնչվող խնդիրներ

Իրավական ծառայություններ մատուցող կազմաերպություններ գտնելու համար անցեք հետևյալ հղումով՝ http://lawhelpca.org/


DRC բողոքարկման ձևեր | PAIMI երաշխիքի բողոքարկման ձև | OCRA բողոքարկման ձևեր | COPR բողոքարկման ձև