Ինչպես օգնություն ստանալ

Իրավական օգնություն ստանալու համար զանգահարեք DRC կազմակերպությանը 1-800-776-5746 հեռախոսահամարով (ձայնային հեռախոսակապ) կամ լրացրեք մեր Արագ օգնության դիմումի ձևը: Հեռատիպի համար զանգահարել՝ 1-800-776-5746: Մենք կկապվենք ձեզ հետ 2-3 օրում: Եթե ձեր խնդիրը համարվի հրատապ խնդիր DRC-ի համար, մենք հանդիպում կնշանակենք: Մենք ձեզ կտրամադրենք ընդհանուր բնույթի տեղեկատվություն, ուղեգրեր կամ շահերն ինքնուրույն պաշտպանելու նյութեր: Մենք կարող ենք ներկայացնել ձեզ, եթե ունենանք ռեսուրսները: Խնդրում ենք դիմել նաև այլ գործակալությունների կամ իրավապաշտպանների օգնությանը: Որոշ խնդիրներ ունեն վերջնաժամկետներ: Խնդրում ենք կարդալ ձեր ստացած բոլոր ծանուցումները: Հետևեք ծանուցումներում նշված ժամանակացույցերին:

Կան որոշ խնդիրներ, որոնցով DRC-ին չի կարող զբաղվել:  Այստեղ ներկայացված են որոշ հաճախ հանդիպող խնդիրներ, որոնցով մենք չենք զբաղվում:

Եթե դուք տարածաշրջանային կենտրոնի շահառու եք, կարող եք դիմել Շահառուների իրավունքների պաշտպանության գրասենյակին (անգլ.՝ Office of Clients’ Rights Advocacy, OCRA):

Շահառուների իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ
1-800-390-7032 (ձայնային հեռախոսակապ Հյուսիսային Կալիֆորնիայի համար)
1-916-504-5820 (ձայնային հեռախոսակապ)
1-866-833-6712 (ձայնային հեռախոսակապ Հարավային Կալիֆորնիայի համար)
1-877-669-6023 (հեռատիպ)

Եթե դուք համարվում եք նահանգային հոգեբուժական հիվանդանոցի հիվանդ, կարող եք օգնության համար դիմել Հիվանդների իրավունքների պաշտպանության Կալիֆորնիայի գրասենյակին (անգլ.՝ California Office of Patients’ Rights, COPR):

Հիվանդների իրավունքների պաշտպանության Կալիֆորնիայի գրասենյակ
1-916-504-5810 (ձայնային հեռախոսակապ)
coprinforequest@disabilityrightsca.org

Նահանգային մարմինների կողմից ներկայացվող հաշիվների ու բյուջեի ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքին ծանոթանալու համար կարող եք զանգահարել՝

Պետական քաղաքականության բաժին
1-916-504-5800 (ձայնային հեռախոսակապ)

Մեդիա և հաղորդակցման ոլորտում մեր կատարած աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք՝

Հաղորդակցման/Մեդիա բաժին
1-916-504-5938 (ձայնային հեռախոսակապ)
1-800-719-5798 (հեռատիպ)

Շահերն ինքնուրույն ներկայացնելու ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք՝

Հավասարակիցների շահերի ինքնուրույն պաշտպանության բաժին
1-916-504-5800 (ձայնային հեռախոսակապ)
1-800-719-5798 (հեռատիպ)