نحوه دریافت کمک

برای درخواست کمک قانونی، با DRC به شماره 1‎-800-776-5746 (صوتی) تماس بگیرید یا فرم درخواست کمک کوتاه مدت ما را پر کنید. کاربران TTY باید با شماره ‎1-800-776-5746 تماس بگیرند. ظرف 2 تا 3 روز با شما تماس خواهیم گرفت. اگر مشکل شما یک اولویت DRC باشد، قرار ملاقاتی را برای شما تعیین می کنیم. درباره اطلاعات کلی، ارجاعات یا خودحمایت گری مطالبی را در اختیارتان قرار می دهیم. درصورت وجود منابع می توانیم آن را در دسترس شما قرار دهیم. لطفاً برای دریافت کمک، سایر آژانس‌ها یا وکلا را جستجو کنید. برخی از مشکلات مهلت زمانی دارند. لطفاً‌ اعلامیه‌ هایی را که دریافت می کنید بخوانید. مطابق با زمان موجود در اعلامیه ها پاسخ بدهید.

DRC نمی تواند به برخی از مشکلات رسیدگی کند  برای اطلاع از برخی از مشکلات رایجی که به آن ها رسیدگی نمی کینم، به اینجا نگاهی بیندازید.

در صورتی که مشتری مرکز منطقه ای هستید، می توانید از دفتر مدافع حقوق مشتریان (OCRA) تقاضای کمک کنید.

دفتر مدافع حقوق مشتری
‎1-800-390-7032(صوتی کالیفرنیای شمالی) ‎

1-916-504-5820(صوتی)

1‎-866-833-6712 (صوتی کالیفرنیای جنوبی)

‎1-877-669-6023 (تله تایپ)

در صورتی که رزیدنت یک بیمارستان روانپزشکی هستید، می توانید از دفتر حقوق بیماران کالیفرنیا (COPR) درخواست کمک نمایید.

دفتر حقوق بیماران کالیفرنیا
‎1-916-504-5810‎ (صوتی)
coprinforequest@disabilityrightsca.org

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت ما در زمینه صورتحساب ها و بودجه ایالتی، می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

سیاست عمومی
1-916-504-5800 (صوتی)

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت ما در زمینه رسانه و ارتباطات، می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

Communications/Media
1-916-504-5938‎ (صوتی)
1-800-719-5798‎ (‏TTY)

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت ما در زمینه خودحمایت گری، می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

واحد خودحمایت گری همتایان
1-916-504-5800‎ (صوتی)
1-800-719-5798‎ (‏TTY)