به چه کسانی کمک می کنیم

دفتر حقوق معلولین کالیفرنیا به شهروندان کالیفرنیا که دچار معلولیت هستند کمک می کند. در صورت احراز شرایط زیر، می توانید در رابطه با مسائل مرتبط با معلولیت از DRC خدمات دریافت کنید:

 • داشتن معلولیت رشدی یا ذهنی
 • عضویت به عنوان مشتری مرکز منطقه ای
 • داشتن معلولیت در سلامت روانی
 • رزیدنت بیمارستان روانپزشکی دولتی باشید
 • داشتن معلولیت جسمانی، یادگیری یا حسی
 • ابتلا به آسیب ترومای مغزی
 • به دسترسی به فناوری هایی نیاز داشته باشید که به شما کمک می کنند زندگی مستقل تر و کامل تری داشته باشید
 • SSI و SSDI دریافت می کنید و هنگام بازگشت به کار نیاز به تداوم دریافت مزایا دارید
 • خدماتی از دفتر توانبخشی حرفه ای دریافت می کنید یا مایل به دریافت آن هستید
 • سؤالی درباره حق رأی خود دارید

برای تعیین اینکه آیا ما می توانیم به طور مستقیم نماینده شما باشیم، موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

 • صلاحیت های پرونده شما
 • توانایی شما برای حمایت از خودتان
 • منابع دیگر مدافعه که می توانید استفاده کنید
 • آیا مسئله شما برای DRC اولویت دارد یا خیر
 • آیا DRC نیرویی برای کمک دارد

در صورتی که از خدمات ما رضایت ندارید، می توانید شکایت طرح کنید. در صورتی که به اطلاعات بیشتری درباره خدمات ما نیاز دارید یا قصد طرح شکایت دارید با شماره (800) 776-5746 و یا از طریق ایمیل به آدرس grievance@disabilityrightsca.org با ما در تماس باشید.

نمونه هایی از مسائلی که ما می توانیم در رابطه با آنها کمک کنیم

دفتر حقوق معلولین کالیفرنیا به افراد کمک می کند که مسائل مرتبط با معلولیت را حل کنند. DRC می تواند در مسائلی مانند موارد ذیل به شما کمک کند:

 • حقوق مربوط به حمایت اصلی، مراقبت شخصی، درمان و مراقبت از سلامت مانند خدمات پشتیبانی در منزل (IHSS) و Medi-Cal
 • تبعیض در مسکن، حمل و نقل، اشتغال و دسترسی به برنامه ها و خدمات عمومی و خصوصی
 • سوء استفاده، اهمال کاری و نقض حقوق
 • خدمات و حمایت در محیطی که از حداقل محدودیت برخوردار باشد، حفظ شأن، حریم خصوصی، انتخاب و دیگر حقوق ابتدایی
 • آموزش و پرورش استثنائی
 • دسترسی به خدمات توانبخشی شغلی
 • خدمات پشیتبانی و سلامت روانی
 • احراز صلاحیت مرکز منطقه ای و خدمات
 • ثبت نام رأی دهنده، رأی قاطع و محل رأی گیری قابل دسترسی
 • دسترسی به فناوری - مانند دستگاه های ارتباطی و ویلچر برقی

دفتر حقوق معلولین در موارد زیر نمی تواند کمک کند

 • مسائلی که در اهداف طرح استراتژیک، ابتکارات و مقاصد ما نباشند
 • حقوق کیفری، حقوق خانواده یا دادگاه های ورشکستگی یا روندهای قضایی غرامت کارکنان
 • شکایات صدمات شخصی
 • پر کردن فرم های تأمین اجتماعی
 • گرفتن سرپرستی یا قیومیت
 • مسائلی که به معلولیت مرتبط نباشند

برای اطلاع از دیگر خدمات سازمان از وب سایت زیر دیدن کنید:http://lawhelpca.org/


DRC Grievance Forms | PAIMI Assurance Grievance Form | OCRA Grievance Forms | COPR Grievance Form