ویروس کرونا (کووید-19) - ملاقات بیمارستانی برای بیماران معلول

Publications
#7154.16

ویروس کرونا (کووید-19) - ملاقات بیمارستانی برای بیماران معلول

برخی پزشک‌ها و بیمارستان‌ها به‌دلیل شیوع «کووید-19» قانون «بدون ملاقات‌کننده» را پیاده می‌کنند. ایالت کالیفرنیا درخصوص این قوانین نامه‌ای[1] به بیمارستان‌ها و سایر مراکز بهداشتی ارسال کرده است. در این نامه اظهار شده است که افراد معلول گاهی اوقات نیاز دارند یک فرد کمکی را با خود به بیمارستان یا نزد پزشک بیاورند. نسخه‌ای از این نامه در پایان این سند است. این نامه را بخوانید تا با حقوق قانونی خود آشنا شوید.

 

 

Click links below for a downloadable version.