تبعیض بین معلولین توسط سازمان توانبخشی کالیفرنیا

Publications
#F076.16

تبعیض بین معلولین توسط سازمان توانبخشی کالیفرنیا

این میخانه به شما می گوید اگر DOR به دلیل ناتوانی شما علیه شما تبعیض قائل شد، چه کاری انجام دهید. به شما می گوید چه زمانی DOR می تواند خدمات کمتری را بر اساس ناتوانی شما به شما ارائه دهد. این میخانه به شما می گوید اگر فکر می کنید DOR علیه شما تبعیض آمیز است، چه کاری می توانید انجام دهید.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

آیا این اقدام سازمان توانبخشی (DOR) که بر حسب نوع معلولیت در مورد من تبعیض قائل شده است، غیر قانونی است؟

بله.  عنوان دوم قانون معلولین آمریکا (ADA) و بند 504 قانون توانبخشی مصوبه 1973، یک نهاد عمومی یا دریافت کننده کمکهای مالی فدرال، مثل DOR، نباید بر پایه نوع معلولیت بین افراد تبعیض قائل شود و این عمل غیر قانونی است.  

مثالهایی از تبعیض می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • محرومیت از خدمات توسط DOR بر اساس کلیشه های مبتنی بر موارد معلولیتهای خاص.  برای مثال، مشاور سازمان توانبخشی نمی تواند صرفا به این دلیل که فکر می کند یک شخص به دلیل نابینایی نمی تواند در رشته حقوق موفق شود و وکیل خوبی شود، از پرداخت کمک مالی به او صرف نظر کند؛
  • عدم ارائه خدمات یا پرداخت مزایا در مکانهای قابل دسترسی برای افراد دارای معلولیتهای حرکتی؛
  • عدم ایجاد تغییرات مناسب در سیاست ها، شیوه ها و روش های لازم که امکان دسترسی به خدمات سازمان توانبخشی را برای متقاضیان و مشتریان دارای معلولیت  فراهم می کند.  به عنوان مثال، عدم لحاظ دوره های زمانی طولانی تر برای تکمیل دوره مورد نیاز و یا اصلاح پروتکل های آزمون، در صورتی که به علت ناتوانی فرد مورد نیاز واقع شود؛
  • عدم ارائه ارتباط موثر، از جمله اقدامات و خدمات کمکی.  به عنوان مثال، عدم ارائه نسخه الکترونیکی  برای فرد دارای اختلال بینایی یا عدم ارائه مترجم زبان اشاره یا مفسرمتن برای متقاضیانی که ناشنوا هستند.

علاوه بر این، سازمان توانبخشی نمی تواند با ارائه دهندگان دیگر که تبعیضاتی همچون عدم ارائه خدمات در مکان های قابل دسترس و یا ممانعت از تغییرات در قوانین، سیاست ها یا روش های خود برای اطمینان از دسترسی افراد به خدمات، قائل می شوند وارد قرارداد شود.

آیا سازمان توانبخشی می تواند در مورد اینکه آیا من برای دریافت خدمات واجد شرایط می شوم یا خیر یا در مورد اینکه چه خدماتی می توانم بسته به نوع معلولیتم دریافت کنم، تصمیم بگیرد؟

بله، تا حدی که قانون اجازه می دهد.   سازمان توانبخشی به افراد دارای معلولیت خدمات ارائه می دهد تا به آنها کمک کند به کار خود باز گردند، یا برای اولین بار کار کردن را تجربه کنند، یا برای انجام کاری جدید آموزش ببینند، یا شغل فعلی خود را حفظ کنند.   DOR تعیین واجد شرایط بودن و ارائه خدمات را بر پایه شرایط مورد نیاز مندرج در قانون تعیین می کند- تحت قوانین توانبخشی فدرال و قانون و مقررات توانبخشی حرفه ای در کالیفرنیا .  بر طبق قانون، سازمان توانبخشی باید تصمیمات خود را بر اساس توانایی ها و ناتوانیهای متقاضی / مشتری و همچنین اولویتهای او پایه ریزی کند. 

برای مثال، حکم انتخاب قانون به سازمان توانبخشی اجازه می دهد، که وقتی بودجه ایالتی محدود است، خدمات را برای افراد خاصی بر حسب شدت و نوع معلولیت اولویت بندی کند.  همچنین، تحت چارچوب قانونی و نظارتی خود، سازمان توانبخشی بر اساس اختلال جسمی یا روانی فرد تعیین می کند که آیا این فرد واجد شرایط برای دریافت خدمات توانبخشی حرفه ای است و آیا این اختلال به منزله یک مانع برای اشتغال او به شمار می رود یا خیر.  علاوه بر این، به منظور واجد شرایط شدن برای دریافت خدمات فرد باید نشان دهد که او به خدمات توانبخشی حرفه ای نیاز دارد، و خدمات سازمان توانبخشی برای آو مفید است. 

هنگامی که یک فرد برای خدمات واجد شرایط شناخته می شود، خود فرد مسئول انتخاب هدف شغلی خود و نوع خدمات خود بر اساس علایق، توانایی ها و "انتخاب آگاهانه" خود است.  برای اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب آگاهانه به برگه اطلاعاتی CAP رجوع کنید http://www.disabilityrightsca.org/pubs/554001.pdf

سازمان توانبخشی ممکن است در آینده تشخیص دهد که خدمات قابل ارائه به فرد براین اساس که پیشرفت کافی در دستیابی به هدف های شغلی فرد صورت نگرفته است باید تغییر کند یا کاهش پیدا کند .  با این حال، نوع معلولیت فرد نباید در واجد شرایط شدن یا ارائه خدمات به او تنها عامل تعیین کننده باشد.  

در حالی که، به طور کلی، نهادهای عمومی می توانند بر اساس نوع معلولیت از ارائه خدمات به اشخاص ممانعت به عمل آورند، مقررات فدرال ممکن است به یک نهاد دولتی، مانند سازمان توانبخشی، اجازه دهد که افراد دارای معلولیت را در برنامه خود حذف یا اضافه کنند.  34 قوانین فدرال (C.F.R.)بخش ‎104.4(c)‎.  این قانون به سازمان توانبخشی اجازه می دهد که در صورتی که این کار با قوانین مغایرتی نداشته باشد، بسته به معلولیت افراد از ارائه خدمات به آنها جلوگیری کند.  انجام این کار قوانین تبعیض را نقض نمی کند-- ADA یا بخش 504.

اگر یک فرد با تصمیمی که مشاور سازمان توانبخشی در مورد او می گیرد مخالف باشد، چه باید بکند؟

همانطور که قبلا گفته شد بسیاری از تصمیماتی که سازمان توانبخشی می گیرد لزوما تبعیضات غیر قانونی نیستند.   ولی ممکن است آنها بین متقاضی و سازمان توانبخشی ایجاد اختلاف کنند.   برای مثال، اختلاف ممکن است در مورد اینکه آیا یک هدف شغلی خاص قابل دستیابی است یا یک خدمات خاص یا دوره خاص لازم است یا خیر، بروز کند.   این نوع اختلافات به بهترین نحو از طریق فرایند حل اختلاف سازمان توانبخشی قابل رسیدگی هستند، که ممکن است شامل درخواست بررسی توسط ناظر سازمان توانبخشی ، بررسی مدیر منطقه ای، یا دادرسی عادلانه باشد.  برای اطلاعات بیشتر در مورد حل اختلاف با سازمان توانبخشی به برگه اطلاعاتی DRC CAP در قسمت خدمات سازمان توانبخشی در لینک زیر مراجعه کنید که بحث در این مورد از سوال 31 شروع می شود http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf.

من فکر می کنم سازمان توانبخشی در مورد من تبعیض غیر قانونی قائل شده است.   از کجا باید اعتراض کنم؟

اگر از سوی سازمان توانبخشی مورد تبعیض قرار گرفته اید،  می توانید یک شکایت اداری تحت قانون ADA و بخش 504 ثبت کنید.  شما فقط  180 روز از تاریخ اعمال آخرین تبعیض برای ثبت اعتراض فرصت دارید.  ابتدا، می توانید در دفتر سازمان توانبخشی قانون مدنی (OCR) با مراجعه به آدرس زیر شکایت خود را ثبت کنید:

Department of Rehabilitation
Office of Civil Rights
721 Capitol Mall
Sacramento, CA 95814
‎(916) 558-5850 (تلفن)
‎(916) 558-5852 (تلفن گویا)‎

همچنین می توانید در دپارتمان آموزش آمریکا ‎DOE’s) OCR‎) با پر کردن فرم زیر که در این لینک موجود است ثبت شکایت کنید: http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html یا با تماس با :

U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
Beale Street, Ste. 7200 50
San Francisco, CA 94105
‎(415) 486-5555 (تلفن)
‎(877) 521-2172 (تلفن گویا)‎

همچنین می توانید در دپارتمان قضایی  آمریکا (DOJ) با تماس با شماره تلفن ‎ (800) 514-‎0301 (تلفن گویا) یا ‎(800) 514-0383 (TTY)‎ شکایت خود را ثبت کنید.  DOJ تنها در مورد ADA صلاحیت دارد و نه بخش 504.

اگر از تاریخ اعمال تبعیض در مورد من بیش از 180 روز گذشته باشد، آیا راهی وجود دارد که بتوانم بر علیه سازمان توانبخشی ثبت شکایت کنم؟

فرد می تواند  تحت قانون Unruh مدنی کالیفرنیا ( "قانون Unruh")[1] در دپارتمان اشتغال و مسکن عادلانه (DFEH) ظرف مدت یک سال از آخرین اقدام تبعیض آمیز شکایت خود را ثبت کند.  می توانید به صورت آنلاین از DFEH از طریق این لینک بازدید کنید www.dfeh.ca.gov یا از طریق شماره تماس  ‎(800) 884-‎1684 قرار ملاقاتی برای ثبت شکایت خود تنظیم کنید.

آیا می توانم بر علیه سازمان توانبخشی شکایت قانونی تنظیم کنم؟

بله شکایت در خصوص تبعیض می تواند در دادگاه ایالتی یا فدرال ظرف مدت  دو سال از اعمال آخرین اقدام تبعیض آمیز صورت گیرد.  شکایتها می توانند تحت قانون ADA، بخش 504، یا قانون ایالتی صورت گیرند.   به منظور دادخواهی در دادگاه ایالتی یا فدرال مجبور نیستید که در دفاتر قانون مدنی، DOJ یا DFEH اقدام به ثبت شکایت کنید.   اگر مایل به چنین اقدامی هستید، به احتمال زیاد باید با یک وکیل مشورت کرده یا از او بخواهید به نمایندگی از شما این کار را انجام دهد.  برای اطلاع از وجود لیست وکلای ارجاعی می توانید با وکیل CAP از طریق شماره ‎(800) 776-5746‎  تماس حاصل کنید.