تأمین بودجه‌پرداخت‌های مشترک، سهم بیمه شده، و/یا کسورات توسط مرکز منطقه‌ای

Publications
#F102.16

تأمین بودجه‌پرداخت‌های مشترک، سهم بیمه شده، و/یا کسورات توسط مرکز منطقه‌ای

این میخانه به شما می گوید که مرکز منطقه ای چه زمانی می تواند برای پرداخت بیمه پرداخت کند. به شما می گوید که چه نوع پرداخت هایی را می تواند بپردازد. به شما می گوید که اگر مرکز منطقه ای پرداخت ها را انجام ندهد، چه کاری انجام دهید.

اداره خدمات توسعه (DDS, Department of Developmental Services) از طریق لایحه تعقیب بودجه (TBL, Budget Trailer Bill) خود، قوانین مربوط به تأمین بودجه پرداخت‌های مشترک، سهم بیمه شده، و/یا کسورات توسط مرکز منطقه‌ای را تغییر داد. این تغییرات خاص در ذیل شرح داده شده است.

آیا مرکز منطقه‌ای می‌تواند هزینه پرداخت‌های مشترک، سهم بیمه شده، و/یا کسورات را بر اساس قانون لنترمن (Lanterman Act) تقبل کند؟

بله. برای افراد صغیر، مرکز منطقه‌ای می‌تواند هزینه پرداخت‌های مشترک، سهم بیمه شده، و/یا کسورات را تقبل کند به شرطی که خدمات مربوطه در طرح برنامه فردی کودک (IPP, Individual Program Plan) یا طرح خدمات خانوادگی فردی (IFSP, Individual Family Services Plan) گنجانده شده باشند و برای تضمین اینکه فرزند شما خدمات را دریافت کند ضروری باشد.1 همچنین، باید معیارهای زیر رعایت شده باشد:

 1. کودک به واسطه والدین/سرپرست/مراقبت کننده خود، تحت پوشش طرح خدمات بهداشتی یا بیمه‌نامه درمانی قرار داشته باشد.
 2. درآمد ناخالص سالیانه خانواده معادل یا کمتر از 400 درصد خط فقر فدرال باشد.
 3. هیچ شخص ثالث دیگری مسئول پرداخت هزینه نباشد.

برای مراجعان بزرگسال، مرکز منطقه‌ای می‌تواند هزینه پرداخت‌های مشترک، سهم بیمه شده، و/یا کسورات را تقبل کند به شرطی که خدمات مربوطه در طرح برنامه فردی (IPP) گنجانده شده باشند و برای تضمین اینکه خدمات دریافت گردد ضروری باشد. معیارهای زیر نیز باید رعایت شده باشد:

 1. مراجع درآمد ناخالص سالیانه معادل یا کمتر از 400 درصد خط فقر فدرال را داشته باشد.
 2. هیچ شخص ثالث دیگری مسئول پرداخت هزینه نباشد.2

 اگر خانواده ما درآمد سالیانه‌ای بیش از 400 درصد خط فقر فدرال داشته باشد، چطور؟

برای خانواده‌هایی که درآمد ناخالص سالیانه آنها بیش از 400 درصد خط فقر فدرال است، مرکز منطقه‌ای می‌تواند هزینه پرداخت‌های مشترک یا سهم بیمه شده را تقبل کند به شرطی که این اقدام برای نگهداری از کودک در منزل ضروری باشد و یکی یا چند مورد از شرایط زیر وجود داشته باشد:

 1. یک رویداد غیر عادی رخ داده باشد که بر توانایی والدین/سرپرست/مراقبت کننده برای پرداخت هزینه پرداخت‌های مشترک یا سهم بیمه شده یا برآورده ساختن نیازهای مراقبتی و نظارتی کودک تأثیر بگذارد.
 2. یک حادثه غیر مترقبه (مثل بلایای طبیعی یا سوانح) روی داده باشد که موقتاً بر توانایی والدین/سرپرست/مراقبت کننده یا مراجع بزرگسال برای پرداخت هزینه پرداخت‌های مشترک یا سهم بیمه شده تأثیر بگذارد.
 3. هزینه‌های بازپرداخت نشده قابل ملاحظه مربوط به کودک یا شخصی دیگر که مراجع مرکز منطقه‌ای است.3

 مرکز منطقه‌ای چگونه می‌داند که درآمد ناخالص سالیانه من چقدر است؟

باید یک کپی از اظهارنامه حقوق‌بگیر W-2 (W-2 Wage Earner Statement)، فیش حقوقی، اظهارنامه مالیاتی ایالتی، یا سایر مدارک دال بر میزان درآمد را ارائه دهید.4 وقتی تغییری در میزان درآمد شما روی می‌دهد که ممکن است به تغییر در صلاحیت شما منجر گردد، باید مراتب را به مرکز منطقه‌ای اعلام کنید.5

 خط فقر فدرال برای سال 2014 چقدر است؟

 

اشخاص در خانواده

48 ایالت مجاور
و ناحیه D.C.

400 درصد از خط فقر

1 $11,670 $46,680
2 15,730 62,920
3 19,790 79,160
4 23,850 95,400
5 27,910 111,640
6 31,970 127,880
7 36,030 144,120
8 40,090 160,360
برای هر شخص اضافی، 4,060 را اضافه کنید 4,060  

چگونه از خط فقر فدرال برای سال‌های آتی مطلع شوم؟

برای کسب اطلاعات درباره خط فقر فدرال، می‌توانید به این وب‌سایت مراجعه کنید: http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm. منظور از 400 درصد از خط فقر فدرال یعنی خط فقر فدرال ضرب در 4.

آیا مرکز منطقه‌ای می‌تواند در پرداخت کسورات بر اساس قانون لنترمن به من کمک کند؟

بله، از تاریخ 20 ژوئن 2014، قانون تغییر کرد تا به مرکز منطقه‌ای اجازه داده شود که کسورات را به شرح فوق پرداخت کند.6

 اعلان کتبی اقدام که باید توسط مرکز منطقه‌ای ابلاغ گردد

در صورت درخواست برای یک خدمت یا حمایت، مثل تأمین بودجه پرداخت مشترک، مرکز منطقه‌ای 15 روز فرصت دارد تا درباره موافقت یا مخالفت با آن خدمت یا حمایت تصمیم بگیرد.7 سپس، در صورت مخالفت با درخواست شما، مرکز منطقه‌ای 5 روز فرصت دارد که یک اعلان کتبی اقدام را برای شما ارسال کند.8 اگر شما و مرکز منطقه‌ای درباره تغییراتی در خدمات فعلی به توافق نرسید، مرکز منطقه‌ای موظف است حداقل 30 روز قبل ا اجرا شدن تغییر، یک اعلان کتبی به شما بدهد.9 اعلان مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

 • اقدامی که مرکز منطقه‌ای اتخاذ می‌کند؛
 • اطلاعات اولیه درباره اینکه چرا مرکز منطقه‌ای چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند؛
 • دلایل اقدام مربوطه؛
 • تاریخ اجرا؛ و
 • قوانین، مقررات، یا سیاست مربوطه که اقدام با استناد به آن صورت می‌گیرد.10

 درخواست برای دادرسی

اگر از قبل خدمات را دریافت می‌کنید و با تصمیم مرکز منطقه‌ای مخالف هستید و می‌خواهید به دریافت خدمات ادامه دهید، باید ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اعلان، درخواست تجدید نظر دهید.11 در غیر این صورت، درخواست باید ظرف 30 روز از تاریخ اعلان، تسلیم شود.12

 حقوق شما طی روند دادرسی

 شما حق دارید:

 • سوابقی که از شما در مرکز منطقه‌ای موجود است را ببینید.
 • در جلسه دادرسی حضور داشته باشید و شواهد لازم را شفاهی یا کتبی ارائه دهید.
 • از اعضای خانواده، دوستان، درمانگران یا پزشکان خود بخواهید که به نمایندگی از شما صحبت کنند.
 • وکیل یا مدافع شما در جلسه حضور داشته باشد.
 • چنانچه زبان اولیه شما انگلیسی نباشد، از خدمات ترجمه شفاهی بهره‌مند شوید.

برای دادرسی خود آماده شوید

 • اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید که نشان دهنده نیاز شما به خدماتی باشد که مرکز منطقه‌ای می‌خواهد تغییر دهد. اطمینان حاصل کنید که اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهید دقیق باشد و نیازهای شما را به تفصیل شرح دهد. همچنین، افرادی را پیدا کنید مایل هستند در دادرسی شما شرکت کنند و علت نیاز شما به آن خدمات را برای قاضی شرح دهند. اطمینان حاصل کنید که این افراد با نیازهای شما آشنا باشند.
 • در جلسه دادرسی، می‌توانید استدلال کنید که حق دارید نیازهایتان در راستای نیل به اهداف IPP با IFSP برطرف شوند یا توضیح دهید که چرا واجد شرایط استفاده از یک استثنا یا معافیت قانونی هستید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه درخواست تجدید نظر نسبت به تصمیمات اتخاذ شده توسط مرکز منطقه‌ای، نشریه ما، با عنوان «بسته دادرسی مرکز منطقه‌ای» مرکز منطقه‌ای و حقوق دادرسی (Regional Center Hearing Packet)، را در نشانی زیر http://www.disabilityrightsca.org/pubs/548401.pdf مطالعه کنید.

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. Welfare and Institutions Code قسمت 4659.1(a) «بازگشت به سند اصلی»
 • 2. Welfare and Institutions Code قسمت 4659.1(b) «بازگشت به سند اصلی»
 • 3. Welfare and Institutions Code قسمت 4659.1(c) «بازگشت به سند اصلی»
 • 4. Welfare and Institutions Code قسمت 4659.1(d) «بازگشت به سند اصلی»
 • 5. Welfare and Institutions Code قسمت 4659.1(e) « بازگشت به سند اصلی»
 • 6. Welfare and Institutions Code قسمت 4659.1(a) «بازگشت به سند اصلی»
 • 7. Welfare & Institutions Code قسمت 4646(f) «بازگشت به سند اصلی»
 • 8. Welfare & Institutions Code قسمت 4710(b) «بازگشت به سند اصلی»
 • 9. Welfare & Institutions Code قسمت 4710 «بازگشت به سند اصلی»
 • 10. Welfare & Institutions Code قسمت 4701.  این اطلاعات نیز باید به زبانی باشد که شما بفهمید. «بازگشت به سند اصلی»
 • 11. Welfare & Institutions Code قسمت 4715. «بازگشت به سند اصلی»
 • 12. Welfare & Institutions Code قسمت 4710.5 (a) «بازگشت به سند اصلی»

 

 

Click links below for a downloadable version.