سؤالات مکرر پرسیده شده درباره هویت رأی دهنده

Publications
#5515.16

سؤالات مکرر پرسیده شده درباره هویت رأی دهنده

آیا لازم است برای رأی دادن در سایت رأی دهی کارت شناسایی همراه داشته باشم یا یک کپی از آن را به ایمیل رأی خود ضمیمه کنم؟

بر خلاف بسیاری از ایالت های دیگر، کالیفرنیا قانون محدودکننده هویت رأی دهنده (ID) ندارد.  به طور کلی، یک رأی دهنده کالیفرنیایی مجبور نیست برای رأی دادن مدارک شناسایی همراه داشته باشد.

به کمک قانون رأی آمریکا و قانون انتخابات کالیفرنیا بخش 2150 (7)، در هنگام ثبت نام برای رأی فرد باید یکی از موارد زیر را ارائه دهد:

 • گواهینامه رانندگی فعلی و معتبر یا
 • مدرک شناسایی دولتی روی مدارک ثبت نام یا،
 • چهار رقم آخر شماره تأمین اجتماعی.

اگر شخص هیچ یک از موارد زیر را همراه نداشت، منشی ایالت کالیفرنیا یک شماره منحصر به فرد به شخص اختصاص خواهد داد.

چه زمانی ممکن است از من خواسته شود تا مدرک شناسایی ارائه دهم؟

تحت شرایط محدودی ممکن است از شما خواسته شود تا مدرک شناسایی خود را ارائه کنید:

اولین بار است رأی می دهید و با ایمیل ثبت نام کرده اید،‌و

شماره گواهینامه رانندگی خود یا شماره شناسایی کالیفرنیایی خود یا چهار رقم آخر شماره تأمین اجتماعی خود را روی فرم ثبت نام رأی دهنده ذکر نکرده اید.

چه نوع کارت شناسایی می توانم نشان دهم؟

شما باید یا کارت شناسایی عکسدار جدید و معتبر نشان دهید یا مدرک دیگری که توسط قانون به عنوان احراز هویت، قانع کننده باشد.

 • I. انواع مدرک شناسایی عکسدار که می توانید ارائه دهید:
 • گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی هر ایالتی
 • پاسپورت
 • کارت شناسایی کارمندی
 • کارت شناسایی ارائه شده توسط نهاد تجاری
 • کارت اعتباری یا کارت بانکی
 • کارت شناسایی نظامی
 • کارت دانشجویی
 • کارت کلوب سلامت
 • کارت شناسایی طرح های بیمه

رجوع کنید به، عنوان 2 قوانین کالیفرنیا، بخش (‎20107(d)(1

II. انواع مدرک شناسایی بدون عکس که می توانید ارائه دهید:

 • قبض آب و برق
 • گواهی بانکی
 • چک دولتی
 • چک پرداختی دولتی
 • کارت اطلاع رسانی رأی دهنده
 • کارت شناسایی اسکان عمومی
 • توافقنامه یا گواهی وام مسکن یا اجاره
 • قبض یا گواهی پرداخت شهریه
 • گواهی ترخیص، عفو یا سند رسمی دیگری که در ارتباط با حل پرونده جنایی، محکومیت، حکم یا موارد دیگر برای رأی دهنده صادر شده است

رجوع کنید به، عنوان 2 قوانین کالیفرنیا، بخش (‎20107(d)(2

اگر از من خواسته شود تا کارت شناسایی ارائه دهم و مخالف باشم، چه کاری می توانم انجام دهم؟

قبل از روز انتخابات،‌دفتر رسمی انتخابات استان تعیین می کند چه کسانی باید برای رأی دادن مدرک شناسایی ارائه کنند.  وقتی برای رأی دادن در سایت رأی ثبت نام می کنید، یک یادداشت در کنار نام شما وجود دارد که نشان می دهد آیا باید مدرک شناسایی ارائه کنید یا خیر.  کارمند مربوط به رأی گیری نمی تواند از شما درخواست مدرک شناسایی کند،‌مگر اینکه رکورد ثبت نام مربوط به این مورد نشان دهد که شما باید کارت شناسایی ارائه دهید.

اگر از شما خواسته شد که کارت شناسایی ارائه دهید و شما مخالف بودید،‌می توانید به صورت مشروط رأی داده و همچنین می توانید:

 • از کارمند مربوط به رأی گیری بخواهید که به شما نشان دهد که در کدام قسمت رکورد ثبت نام نشان داده شده است که باید کارت شناسایی ارائه کنید یا،
 • با دفتر رسمی انتخابات استان تماس بگیرید، یا،
 • با سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا تماس بگیرید 

  روز انتخابات

  • کالیفرنیای شمالی: ‎1-888-569-7955‎
  • کالیفرنیای جنوبی: ‎1-888-733-7565‎
  • شماره تله تایپ - ‎1-800-719-5798‎

  قبل و بعد از روز انتخابات 1‎-800-776-5746

  •   با خط داغ منشی ایالتی کالیفرنیا تماس بگیرید
  • انگلیسی: ‎(916) 657-2166 یا‎(800) 345-VOTE (8683)‎
  • اسپانیایی: ‎(800) 232-VOTA (8682)

 

 

Click links below for a downloadable version.