قوانین "شروع زودهنگام" در استفاده بیمه خصوصی

Publications
#7140.16

قوانین "شروع زودهنگام" در استفاده بیمه خصوصی

در سال‌های گذشته قوانین ایالتی، دپارتمان خدمات توسعه‌ای (DDS) را ملزم به کاهش بودجه خود کرد.  در نتیجه، تغییراتی در خدمات شروع زودهنگام نوزادان (مداخله پزشکی زودهنگام) قابل خریداری توسط مراکز منطقه‌ای و نحوه اداره این مراکز بوجود آمده است.

این مطلب تغيیرات قانون در رابطه با استفاده از بیمه خصوصی برای خدمات «شروع زودهنگام» را توضیح می‌دهد. این امر شامل تغییری است که می‌گوید ممکن است گروه برنامه‌ریزی خدمات خانوادگی فردی در زمان تدوین برنامه، بررسی برنامه‌ریزی شده یا اصلاح یک برنامه خدمات خانواده فردی (IFSP)، به این نتیجه برسند که خدمات پزشکی مشخص شده در برنامه (IFSP) از طریق برنامه بیمه سلامت خصوصی یک خانواده قابل دسترسی نیست و در نتیجه این خدمات توسط مرکز منطقه‌ای تأمین مالی خواهد شد. این قانون از تاریخ 27 ژوئن 2017 لازم‌الاجرا شد.

 

 

Click links below for a downloadable version.