قوانین "شروع زودهنگام" در استفاده بیمه خصوصی

Publications
#7140.16

قوانین "شروع زودهنگام" در استفاده بیمه خصوصی

شروع زودهنگام برنامه ای برای نوزادان و کودکان نوپا دارای معلولیت و خانواده هایشان است. این میخانه تغییر قانون استفاده از بیمه خصوصی برای خدمات شروع زودهنگام را توضیح می دهد. اگر بیمه خصوصی خدمات را پوشش ندهد، مرکز منطقه می تواند هزینه آن را پرداخت کند. این میخانه به شما می گوید که اگر مرکز منطقه ای بخواهد خدمات فرزندتان را تغییر دهد، چه کاری انجام دهید و از کجا کمک بگیرید.

در سال‌های گذشته قوانین ایالتی، دپارتمان خدمات توسعه‌ای (DDS) را ملزم به کاهش بودجه خود کرد.  در نتیجه، تغییراتی در خدمات شروع زودهنگام نوزادان (مداخله پزشکی زودهنگام) قابل خریداری توسط مراکز منطقه‌ای و نحوه اداره این مراکز بوجود آمده است.

این مطلب تغيیرات قانون در رابطه با استفاده از بیمه خصوصی برای خدمات «شروع زودهنگام» را توضیح می‌دهد. این امر شامل تغییری است که می‌گوید ممکن است گروه برنامه‌ریزی خدمات خانوادگی فردی در زمان تدوین برنامه، بررسی برنامه‌ریزی شده یا اصلاح یک برنامه خدمات خانواده فردی (IFSP)، به این نتیجه برسند که خدمات پزشکی مشخص شده در برنامه (IFSP) از طریق برنامه بیمه سلامت خصوصی یک خانواده قابل دسترسی نیست و در نتیجه این خدمات توسط مرکز منطقه‌ای تأمین مالی خواهد شد. این قانون از تاریخ 27 ژوئن 2017 لازم‌الاجرا شد.1 

استفاده از بیمه خصوصی

در سال 2012، قانون مربوط به استفاده از بیمه خصوصی برای خدمات پزشکی و مراقبت سلامتی شناخته‌شده در برنامه خدمات خانواده فردی (IFSP) یک نوزاد یا کودک نوپای واجد شرایط تغییر کرد که تصریح می‌کند برنامه بیمه سلامت خصوصی نباید:2

 1. به‌دلیل پوشش سالانه یا مادام‌العمر منجر به از دست رفتن مزایای فرد ناتوان یا هر یک از دیگر اعضای خانواده تحت پوشش بشود یا تحت این عنوان منظور گردد، و
 2. دسترسی فرد را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار بدهد یا منجر به عدم قطع بیمه خصوصی شخص دارای ناتوانی و یا هر عضو تحت پوشش دیگر خانواده بشود، یا
 3. مبنای افزایش حق بیمه برای بیمه خصوصی شخص دارای ناتوانی یا هر عضو تحت پوشش دیگر از خانواده باشد.

عمدتً برای اینکه مرکز منطقه‌ای از بیمه خصوصی یکی از والدین برای پرداخت هزینه مداخله پزشکی زود هنگام استفاده کند، قانون فدرال رضایت والدین را ایجاب می‌کند.3 هرچند، اگر ایالت بیمه ایالتی را تصویب کرده باشد آنگاه والدین را از عواقب مالی نامطلوب در برابر شرکت بیمه خصوصی حفظ می‌کند که در غیر این صورت با آن مواجه می‌شدند زیرا یک مرکز منطقه‌ای در حال استفاده از مزایای بیمه خصوصی بود؛ در این حالت، طبق قانون فدرال رضایت والد برای یک مرکز منطقه‌ای جهت استفاده از بیمه خصوصی والدین نیاز نیست.4  بدلیل اینکه کالیفرنیا قانون فوق را برای محافظت از والدین, در مقابل این سه پیامد بالقوه اتخاذ کرده است، دیگر نیازی به رضایت والدین نیست. مرکز منطقه‌ای قادر است برای پرداخت هزینه مداخله پزشکی زودهنگام به مزایای بیمه خصوصی والدین دسترسی پیدا کند.5

تعیین پوشش بیمه خصوصی خدمات پزشکی جهت اطمینان از خدمات به‌موقع

زمانی‌که یک مرکز منطقه‌ای سعی می‌کند برای پوشش خدمات پزشکی زود هنگام به بیمه سلامت شخصی دسترسی پیدا کند، ممکن است باعث شود کودک خدمات مورد نیاز را دیرتر دریافت کند. این قانون جدید، گروه‌های برنامه‌ریزی را تشویق می‌کند تا حین توسعه، اصلاح و بازنگری IFSP فعلی ، تعیین کنند که آیا خدمات پزشکی شناخته شده در IFSP برای یرنامه بیمه سلامت شخصی خانواده‌ها قابل دسترسی است یا خیر.6 اگر تشخیص داده شود که خدمات پزشکی توسط برنامه بیمه سلامت شخصی خانواده پوشش داده نشده است، مرکز منطقه‌ای باید خدمات را بدون وقفه و مطابق با نیازهایی که خدمات تأمین می‌کنند، تأمین مالی کند.7

والدین در برابر پیامد‌های احتمالی محافظت می‌شوند.

اگر والدین هر گونه هزینه حق بیمه، هزینه مشترک یا فرانشیز پرداخت کنند، این هزینه‌ها باید در سیستم هزینه‌های پرداختی خانواده برای مداخله پزشکی زود هنگام گنجانده شود که ایالت باید تقبل کند.8 از آنجاییکه کالیفرنیا هنوز هیچگونه سیستم هزینه‌های پرداختی خانواده برای مداخله پزشکی زود هنگام را نپذیرفته است، والد موظف به پرداخت هیچگونه فرانشیز یا پرداخت مشترک در رابطه با توافقی مبنی بر استفاده مرکز منطقه‌ای از بیمه خصوصی برای پرداخت خدمات مداخله پزشکی زودهنگام کودک نیست.  والدین باید در هر توافقی که به مرکز منطقه‌ای مجوز استفاده از بیمه سلامت خصوصی والدین برای پرداخت خدمات مداخله پزشکی زود هنگام را می‌دهد و همچنین در برنامه خدمات خانواده فردی (IFSP) کودک این تعهد را ذکر کنند که مرکز منطقه‌ای هر فرانشیز یا هزینه مشترک که از سوی ارائه‌دهندگان مراقبت پزشکی برای تأمین مراقبت‌های مربوط به خدمات مداخله پزشکی زود هنگام طلب شده‌است را پرداخت کنند یا مبلغ آن را به والدین برگردانند.

اگر کالیفرنیا سیستم پرداختی را اتخاذ کند که در آن لازم است والدین فرانشیز یا هزینه مشترک پرداخت کنند، ایالت نیز باید برای تشخیص اینکه چه زمانی والدین قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات مداخله پزشکی زودهنگام نیستند ، قانونی را در نظر گیرد.9  خدمات مداخله پزشکی زود هنگام برای کودکان والدینی که واجد شرایط استاندارد‌های عدم پرداخت ایالت شناخته شده‌اند، نباید به‌دلیل عدم تمایل این والدین برای توافق با استفاده از بیمه خصوصی‌شان برای خدمات مداخله زود هنگام پزشکی کودک رد یا به بعد موکول شوند.10

ارائه کارت مراقبت‌های سلامتی به مراکز منطقه‌ای

در سال 2009، کالیفرنیا قوانینی را تصویب کرد که طی آن والدین مورد ارزیابی برای دریافت یا در حال دریافت خدمات مداخله پزشکی زودهنگام باید یک نسخه از هر گونه کارت مزایای سلامتی که تحت آن کودک برای دریافت برنامه بیمه خصوصی واجد شرایط است مانند برنامه‌های بیمه سلامت خصوصی را به مراکز منطقه‌ای ارائه کنند.11  این قانون به مراکز منطقه‌ای امکان داد تا بدانند کدام نوزاد یا کودک نوپا از مزایایی برای پرداخت خدمات مداخله پزشکی زودهنگام برخوردار است. این بدان معناست که مراکز منطقه‌ای می‌توانند مرتباً از والدین درخواست کنند تا با استفاده از بیمه‌های خصوصی‌شان جهت پرداخت خدمات لازم اعلام رضایت کنند

مرکز منطقه‌ای باید یک اطلاعیه اقدامات کتبی ارائه کند.

اگر مرکز منطقه‌ای مایل به تغییر چیزی در خدمات مداخله پزشکی زودهنگام شماست، باید قبل از اعمال تغییرات این موضوع را در یک ‌مدت‌زمان کافی به شما اعلام کتبی نماید. اطلاعیه باید درباره موارد زیر به شما اطلاعات بدهد: 

 • اقدامی که مرکز منطقه‌ای پیشنهاد می‌کند یا آنرا رد می‌کند؛
 • دلیل این اقدام؛
 • نحوه طرح شکایت یا درخواست جلسه میانجی‌گری و یا دادرسی

همچنین اطلاعیه باید برای عموم مردم قابل فهم و به زبان منتخب والدین باشد.  مرکز منطقه‌ای باید این اطلاعیه اقدامات را ترجمه کند و اطمینان حاصل کند که والیدن آنرا درک می‌کنند.

تقاضا برای میانجی‌گری و دادرسی

جهت تقاضای میانجی‌گری و دادرسی، شما باید درخواست کتبی بدهید.  اگر نمی‌توانید، مرکز منطقه‌ای باید در انجام تقاضا به شما کمک کند.  هنگامی‌که تقاضای دادرسی کردید، فرزندتان از خدمات مداخله پزشکی زودهنگام فهرست شده در برنامه خدمات خانواده فردی دریافتی فعلی خود همچنان بهره خواهد برد.  تا زمان حصول یک نتیجه مطلوب در جلسه میانجی‌گری یا دادرسی، مرکز منطقه‌ای به شما خدمات جدید مورد بحث را ارائه نخواهند داد . تقاضای دادرسی یا میانجی‌گری خود را با این آدرس مطرح کنید:

Office of Administrative Hearings
Attention: Early Start Intervention Section
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
پیغام‌گیر صوتی: (800) 515-2229
نمابر: 376-6318 (916) یا 0549-263 (916)

حقوق شما در طی رونددادرسی

شما حق دارید که:

 • سوابق مرکز منطقه‌ای خود را مشاهده کنید
 • حضور داشته باشید و به‌صورت شفاهی یا کتبی مدارک ارائه دهید
 • خانواده، دوستان، درمان‌گر یا پزشکتان برای صحبت کردن از جانب شما حضور
 • داشته باشند
 • وکیل یا مشاور حقوقی‌شما حضور داشته باشند
 • اگر زبان اول شما انگلیسی نیست، یک مترجم شفاهی داشته باشید

برای دادرسی خود آمادگی داشته باشید

 • اطلاعاتی جمع آوری کنید که نشان بدهد به خدماتی که مرکز منطقه‌ای می‌خواهد تغییر دهد، نیاز دارید. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شما دقیق است و نیازهای شما را با جزئیاتتوصیف می‌کند. همچنین، افرادی که بیابید که مایلند در دادرسی شما حضور بیابند و به قاضی توضیح دهند چرا به این خدمات احتیاج دارید. اطمینان حاصل کنید این افراد از نیازهای شما آگاهی دارند.
 • در جلسه دادرسی، می‌توانید چنین استدلال کنید که شما حق دارید نیازهایتان برای تأمین اهداف و مقاصد برنامه خدمات خانواده فردی (IFSP) برطرف شود و توضیح دهید چرا به استثناء یا معافیت از قانون احتیاج دارید.
 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. قانون رفاه و نهادها، بخش (2)(a)4646.4
 • 2. نظام‌نامه دولتی، بخش (c)95004
 • 3. مجموعه مقررات فدرال بخش 34 (1)(b)303.520.
 • 4. مجموعه مقررات فدرال بخش 34 (2)(b)303.520.
 • 5. دپارتمان خدمات توسعه‌ای (DDS) هنوز هم مقرراتی دارد که در سال2003  تصویب شد (ماده 14 مجموعه مقررات کالیفرنیا، بخش 52109(c)) که می‌گوید استفاده از بیمه خصوصی والدین توسط مراکز منطقه‌ای برای خدمات مداخله پزشکی زودهنگام باید داوطلبانه باشد، این قانون تا آنجا که با نظام‌نامه دولتی بخش (1)(b)95004 متناقض باشد دیگر معتبر نیست، این بخش می‌گوید بیمه سلامت خصوصی برای برنامه خدمات خانواده فردی (IFSP)، به‌جز به منظور ارزیابی و ارزشیابی، باید مطابق با قوانین و مقررات فدرال و ایالتی استفاده شود.
 • 6. آیین‌نامه رفاه و نهادها، کد بخش 4646.4(a)(2).
 • 7. آیین‌نامه رفاه و نهادها، کد بخش (2)(a)4646.4؛ نظام‌نامه دولتی بخش (2)(b)95004؛ مجموعه مقررات فدرال بخش 34 (1)(d)303.511.
 • 8. مجموعه مقررات فدرال بخش 34 303.520(b)(1)(ii).
 • 9. مجموعه مقررات فدرال بخش 34 303.521(a)(3).
 • 10. مجموعه مقررات فدرال بخش 34 .303.520(c)
 • 11. نظام‌نامه دولتی، بخش 95020(b) & (f).