نامه‌ای نمونه برای درخواست امکانات رفاهی معقول درطول پاندمی COVID-19

Publications
#7160.16

نامه‌ای نمونه برای درخواست امکانات رفاهی معقول درطول پاندمی COVID-19

 به‌موجب قانون «آمریکایی‌های معلول»، شما این حق را دارید که از امکانات رفاهی معقول در محل کار برخوردار شوید. این امکانات شامل مواردی می‌شود که درطول پاندمی COVID-19 به آن‌ها نیاز دارید تا سالم بمانید و به کارتان ادامه دهید.  از این نامه نمونه می‌توانید استفاده کنید و از کارفرما یا محل کار آینده‌تان درخواست کنید امکانات رفاهی معقولی در طول روند استخدام یا برای شغلتان دراختیار شما قرار داده شود.

 

 

Click links below for a downloadable version.