Medi-Cal: قوانین،‌مقررات و دیگر اطلاعات رایگان را در اینترنت از کجا پیدا کنم

Publications
#5511.16

Medi-Cal: قوانین،‌مقررات و دیگر اطلاعات رایگان را در اینترنت از کجا پیدا کنم

Medi-Cal یک برنامه ایالتی و فدرال است که پوشش مراقبت های سلامت را برای بسیاری از افراد کم درآمد تضمین می کند.  سازمان متصدی ایالتی Medi-Cal در کالیفرنیا، سازمان خدمات مراقبت سلامت است.  [برای وارد شدن به وبسایت سازمان خدمات مراقبت سلامت یا DHCS، اینجا را کلیک کنید].  سازمان های ایالتی دیگری هم هستند که در Medi-Cal نقش دارند،‌مثل سازمان مراقبت های سلامت مدیریت شده،‌سازمان سلامت روان،‌سازمان خدمات توسعه ای و سایر سازمان ها.