کروناویروس (COVID-19) حقوق افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی و ناتوانی رشدی که به تنهایی یا در کنار خانواده زندگی می‌کنند

Publications
#F127.16

کروناویروس (COVID-19) حقوق افراد مبتلا به کم‌توانی ذهنی و ناتوانی رشدی که به تنهایی یا در کنار خانواده زندگی می‌کنند

این برای افراد دارای ناتوانی های ذهنی و رشدی است که به تنهایی یا با خانواده زندگی می کنند و از "مراکز منطقه ای" خدمات دریافت می کنند.

مراکز منطقه‌ای چه مراکزی هستند؟

مرکز منطقه‌ای مرکز ارتباط اصلی شما برای دریافت خدمات و حمایت است.  در این پیوند می‌توانید اطلاعات تماس مراکز منطقه‌ای را بیابید: https://www.dds.ca.gov/rc/listings/

مراکز منطقه‌ای چگونه می‌توانند به من در آمادگی برای COVID-19 کمک کند؟

اکنون زمان خوبی جهت برنامه‌ریزی برای موارد اورژانسی مانند COVID-19 است. با مسئول هماهنگی خدمات مرکز منطقه‌ای خود تماس بگیرید. درصورتی‌که پرستاران شما به دلیل COVID-19 دیگر قادر به کمک به شما نیستند، از آنها بخواهید که برای کمک به شما برنامه‌ریزی کنند. همچنین درصورتی‌که در برنامه روزانه‌ای شرکت کرده‌اید و به شما گفته شده که باید تعطیل شود، می‌توانید بپرسید که چه اتفاقی خواهد افتاد.

IHSS و سایر پرستاران: برنامه من چیست و مرکز منطقه‌ای چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

درصورتی‌که به IHSS یا سایر پرستاران از برنامه‌های دیگری متکی هستید که مرکز منطقه‌ای هزینه آن را پرداخت نمی‌کند، از پرستار خود بخواهید درصورتی که دیگر نمی‌توانند به شما کمک کنند، در دریافت برنامه به شما کمک کنند.

همچنین می‌توانید از مسئول هماهنگی خدمات مرکز منطقه‌ای برای دریافت برنامه درخواست کمک کنید. چراکه اگر پرستار IHSS شما دیگر در دسترس نباشد، مرکز منطقه‌ای می‌تواند برای خدمات مختلف هزینه پرداخت کند. این خدمات شامل موارد ذیل است:

 • خدمات همراه شخصی و خانه‌دار: این خدمات بسیار شبیه IHSS هستند. مراکز منطقه‌ای، و نه دفتر شهرستان، هزینه این خدمات را پرداخت می‌کند.
 • فرجه: با این خدمات، پرستار شما با اطمینان از اینکه از مهلت استراحت برخوردار است می‌تواند از شما حمایت کند.
 • مهارت‌های زندگی مستقل یا خدمات معاش حمایت‌شده: این خدمات به افراد کمک می‌کند که تا جای ممکن به صورت مستقل در خانه‌ی خود با حمایت موردنیازشان زندگی کنند.

از مرکز منطقه‌ای خود درباره این گزینه‍ها و سایر گزینه‌های موجود سؤال کنید. برخی از این خدمات توسط اعضای خانواده یا هم‌خانه‌هایی که پیش از این با شما زندگی می‌کردند قابل‌انجام است.

نقش سازمان ایالتی خدمات رشدی چیست؟

سازمان خدمات رشدی نهادی ایالتی و سرپرست تمامی 21 مرکز منطقه‌ای می‌باشد. این نهاد گاهی DDS نامیده می‌شود.

DDS از این قدرت برخوردار است که به مراکز منطقه‌ای اعلام کند چه کاری انجام دهند. به دلیل شیوع COVID-19، سازمان DDS به مراکز منطقه‌ای دستور داده است که از سلامت و ایمنی افرادی که خدمات مرکز منطقه‌ای را دریافت می‌کنند اطمینان حاصل کنند. برای مثال:

 • سازمان DDS به مراکز منطقه‌ای اعلام کرده که ملاقات حضوری ممنوع است. در عوض، مراکز منطقه‌ای می‌توانند از فناوری‌هایی مانند تلفن، ویدیو کنفرانس، اسکایپ یا فیس‌تایم استفاده کنند. همچنین می‌توانید درباره این گزینه‌ها و نحوه کار آنها با مرکز منطقه‌ای خود گفتگو کنید.
 • DDS به مراکز منطقه‌ای اختیار پرداخت مبلغ بیشتری به ارائه‌دهندگان برای حفظ سلامت و ایمنی افراد به دلیل شیوع COVID-19 را داده است. این مورد "استثناء معافیت ایمنی و سلامت" نامیده می‌شود. از مرکز منطقه‌ای خود بپرسید که آیا این گزینه برای شما موجود است یا خیر.

چگونه می توانم اطلاعات بیشتری درباره حقوقم بدست آورم؟

درصورتی‌که سؤالی درباره حقوق قانونی خود دارید، یا مرکز منطقه‌ای در آمادگی برای COVID-19 به شما کمک نمی‌کند:

 • با خط ورودی DRC به شماره زیر، تماس بگیرید: 1-800-776-5746.
 • با دفتر مدافعه حقوق مددجویان DRC (به اختصار OCRA) به شماره زیر تماس بگیرید:
  • شمال کالیفرنیا 1-800-390-7032 (تله تایپ 6023-669-877)
  • جنوب کالیفرنیا 1-866-833-6712 (تله تایپ 6023-669-877)
 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.