خدمات حمایتی در منزل: فعالیت های ضد کلاهبرداری

Publications
#F008.16

خدمات حمایتی در منزل: فعالیت های ضد کلاهبرداری

این نشریه درباره اقداماتی توضیح می دهد که کارکنان سازمان خدمات حمایت در منزل (IHSS) شهرستان برای پیشگیری از کلاهبرداری و تضمین اینکه فقط دریافت کنندگان واجدشرایط IHSS خدمات را دریافت کنند، انجام می دهند و همچنین اینکه فقط خدماتی را که مجاز هستند، دریافت کنند.

I.  پیشینه

در پاسخ به شروط جدیدی که برای پیشگیری از کلاهبرداری و ارتقای سلامت و ایمنی دریافت کننده وضع شده است، سازمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS)، پروتکل های یکپارچه ای در سراسر ایالت برای ملاقات های غیرمجاز در منزل، نامه نگاری مستقیم به ارائه دهندگان IHSS، انگشت نگاری و بررسی پیشینه و تغییرات در برگه های ثبت ساعات کاری لحاظ کرده است.  (بخش های WIC ‏12305.7‎(e)(2)‎،‏ ‎12305.7(h)‎، ‎‏12305.71(c)(3))، ‏12305.71‎(c)(5)‎،‏12305.82)  هر شهرستان سیاست ها و روندهای خود را وضع کرده است که چگونگی اجرای پروتکل های یکپارچه ایالتی را مورد هدف قرار می دهند.

II.  کلاهبرداری IHSS چیست؟

کلاهبرداری IHSS یک اقدام آگاهانه از سوی برخی ارائه دهندگان و در برخی موارد دریافت کنندگان خدمات است تا بتوانند مزایا یا پرداختی های غیرمجاز را از طرف برنامه دریافت کنند.  این کلاهبرداری اشکال مختلفی می تواند داشته باشد، اما رایجترین آن معمولاً اینگونه است که ارائه دهندگان آگاهانه برای خدماتی که انجام نشده است، صورتحساب صادر می کنند یا برای مراقبت از دریافت کنندگانی بیش از تعداد واقعی دریافت کنندگانی که به آنها خدمات داده اند، صورتحساب صادر می کنند.

III.  پروتکل های پیشگیری از کلاهبرداری در IHSS

a.  نامه نگاری مستقیم با ارائه دهندگان خدمات

اعلامیه های کتبی ممکن است برای ارائه دهندگانی که شرایط زیر را دارا هستند پست شود: ارائه دهندگانی که ادعا می کنند بیش از ساعاتی که باید، در ماه ارائه خدمات کرده اند؛ برای بیش از یک دریافت کننده، خدمات ارائه داده اند؛ برگه های ثبت ساعات کاری خود را به صورت نامنظم ارسال کرده اند؛ خودشان دریافت کننده IHSS هستند؛ یا چک های پرداختی IHSS آنها به آدرسی خارج از ایالت ارسال شده است.  اعلامیه ها بیانگر دلیلی هستند که ارائه دهندگان به خاطر آن اعلامیه دریافت کرده اند (یکی از نگرانی های یکپارچگی برنامه که در بالا ذکر شد)، این اعلامیه ها ارائه دهندگان را از قوانین صحیح IHSS و شروط آن مطلع می کنند و عواقب عدم رعایت آنها را به ارائه دهندگان متذکر می شوند.  (WIC بخش 12305.71)

b.  ملاقات های غیرمجاز در منزل (UHVها)

UHV یک ملاقات غیر زمانبندی شده است که توسط کارکنان آموزش دیده IHSS در منزل دریافت کنندگان IHSS که بسیار در معرض خطرات خاص هستند، صورت می پذیرد.  تاریخ و زمان ملاقات به دریافت کننده یا ارائه دهنده ابلاغ نمی شود.  در این ملاقات، کارکنان شهرستان دریافت و کیفیت خدمات را تأیید می کنند، سلامت دریافت کننده خدمات را تأیید می کنند و به طور خلاصه در مورد هرگونه نگرانی با دریافت کنندگان به بحث می نشینند.  اگر دریافت کننده ناتوان یا غیرقابل دسترس باشد یا تمایلی به شرکت در UHV نداشته باشد، شهرستان باید حداقل دو یا چند بار برای ترتیب دادن ملاقات تلاش کند وظرف مدت 45 تا 60 روز یک نامه کتبی بنویسد.  (WIC بخش (12305.71‎(c)(3).

c.  هماهنگی پیشرفته و سراسری در ایالت جهت تشخیص و پیشگیری از کلاهبرداری

 CDSS، سازمان خدمات مراقبت سلامت (DHCS)، سازمان دادگستری (DOJ)، سازمان های رفاه شهرستان، دفاتر وکالت منطقه ای شهرستان و هر سازمان دیگری که ممکن است در برنامه IHSS و/یا در تشخیص و پیشگیری از کلاهبرداری شرکت داشته باشد، در گزارش کلاهبرداری و تحقیقات مربوطه به صورت متحد عمل خواهند کرد.  در صورتی که مواردی مشکوک به کلاهبرداری تشخیص داده شود، کارکنان شهرستان باید یک فرم شکایت مورد مشکوک به کلاهبرداری (SOC 2248) را به کارکنان مربوطه تسلیم کنند تا شکایت بررسی شود و مشخص شود که آیا گزارش کلاهبرداری است یا خیر.  گزارشات کلاهبرداری جهت تحقیقات در مورد کلاهبرداری به سازمان مجری قانون ارسال می شود.  (WIC بخش 12305.82)

d.  انگشت نگاری و بررسی سوء پیشینه در مورد ارائه دهندگان

تمامی ارائه دهندگان باید انگشت نگاری شوند و فرآیند بررسی سوء پیشینه را طی کنند. 

e.  توافقنامه ثبت نام ارائه دهنده IHSS

ارائه دهندگان باید توافقنامه ثبت نام ارائه دهندگان (SOC 846) را که بیانگر این است که آنها از عواقب ارتکاب کلاهبرداری IHSS آگاه هستند، ارسال کنند.  توافقنامه همچنین بیان می کند که ارائه دهنده ای که متهم به ارائه جعلی برگه ثبت ساعات کاری است ملزم به بازپرداخت مبلغ مازاد دریافتی و همچنین جریمه قانونی به مبلغ 500-1000 دلار برای ارتکاب کلاهبرداری می باشد.

IV.  چه کاری باید انجام دهم؟

اگر معتقدید که این تغییرات در قانون به صورت صحیح اجرا نمی شود یا به صورت تبعیض آمیز اجرا می شود، می توانید با تکمیل دستورالعمل ها در پشت اعلامیه اقدام، درخواست دادرسی عادلانه نمایید.  همچنین می توانید فرم شکایت در مورد تبعیض را از طریق ایمیل، به صورت کتبی یا از طریق تماس به CDSS ارسال کنید:

دپارتمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا- حقوق مدنی
744‎ P Street, M.S. 8-16-70
Sacramento, CA 95814
تلفن: ‎(916) 654-2107
ایمیل: crb@dss.ca.gov
دورنما: ‎(916) 653-9332

فرم شکایت در خصوص تبعیض به صورت آنلاین در آدرس زیر قابل دسترسی است http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint/Discrimination-Complaints.  این فرم را نمی توان به صورت آنلاین ارسال کرد.  لطفاً فرم را پرینت گرفته، تکمیل کنید و از طریق ایمیل، پست یا دورنما به CDSS ارسال نمایید.

V.  آیا سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا با این تغییرات مخالف است؟

بله، سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا با این تغییرات مخالفت کرده است.  آنها اعتراضات ما و اعتراض سازمان های بسیار دیگری را نادیده گرفتند.  ما به دلایل زیر با این تغییرات مخالفت کرده ایم:

  • این تغییرات برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان IHSS، عادلانه نیست.  آنها تعهد زیادی را بر دریافت کنندگان و ارائه دهندگان تحمیل می کنند بدون اینکه مزایای قابل توجهی به ایالت ارائه دهند.  رویه های جدید، پرهزینه و زمانبر هستند و بنابراین کار پیدا کردن ارائه دهندگان واجدشرایط را برای دریافت کنندگان IHSS از همیشه سخت تر می کنند.
  • گزارش کلاهبرداری IHSS بسیار بزرگنمایی شده است، بنابراین تغییراتی که اعمال خواهد شد، علاوه بر اینکه تعهد اجرایی برای شهرستان ها است، بر پایه منطق نیز بنا نشده است.
  • این تغییرات در زمانی که کالیفرنیا برنامه های انحصاری امنیتی خود را کاهش می دهد بسیار گران خواهد بود.
  • تغییرات منجر به هیچ گونه صرفه جویی در هزینه ها نخواهد شد، مگر اینکه تعهدات اداری بر افراد وارد شود تا افرادی که برای IHSS واجدشرایط می شوند، دریافت خدمات مورد نیاز خود را متوقف کنند.

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.