حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در اماکن عمومی

Publications
#7156.16

حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در اماکن عمومی

یک حیوان خدماتی ممکن است توسط یک متخصص، یک دوست، یکی از اعضای خانواده یا یک فرد دارای معلولیت آموزش داده شود.

حیوان خدماتی؟

سگی که:

 1. به‌صورت اختصاصی به‌منظور انجام کارها یا وظایفی
 2. مفید برای
 3. افراد معلول (از جمله معلولین جسمی، حسی، روانی، فکری یا سایر انواع معلولیت‌های ذهنی) آموزش داده شده است.

حیوان حامی عاطفی؟

هر حیوانی که:

 1. با حمایت و تسکین عاطفی
 2. باعث کاهش تأثیرات معلولیت
 3. فرد شود.

 توجه: حیوان خدماتی را یک متخصص، یکی از دوستان یا عضوی از خانواده یا فرد معلول می‌تواند آموزش دهد.

   حیوان خدماتی حیوانات حامی عاطفی
سرپناه (شبانه) بله بله، درصورتی که به‌عنوان یکی از امکانات رفاهی معقول مشخص شده باشد
سرپناه (روزانه) بله خیر
کسب‌وکارها، کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها، کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها بله خیر
هتل‌ها بله خیر
آیا به واکسن‌های جدید نیاز دارم؟ بله بله
آیا برای شناسایی هویت حیوان به‌عنوان یک حیوان کمک‌رسان به جلیقه، گواهی‌نامه و غیره نیاز دارم؟ خیر خیر

توجه: برای اطلاعات بیشتر به «حقوق مربوط به حیوانات خدماتی و حامی عاطفی در محل‌ها و اماکن عمومی – سؤالات متداول» مراجعه کنید.

سؤالاتی که ممکن است هنگام ورود به یک محل یا ساختمان عمومی با حیوان خدماتی پرسیده شود (مگراینکه نیازهای ناشی از معلولیت به‌وضوح مشخص باشد):

 1. آیا شخص به‌واسطه معلولیتی به حیوان خدماتی نیاز دارد؟
 2. حیوان برای انجام چه کار یا وظیفه‌ای آموزش داده شده است؟

 سؤالاتی که نباید پرسیده شوند:

 1. معلولیت شخص چه ماهیتی دارد؟ چه تشخصی برای او داده شده است؟
 2. آیا فرد می‌تواند برای ثابت کردن معلولیتش به سوابق پزشکی دسترسی داشته باشد؟
 3. آیا حیوان به‌عنوان یک حیوان خدماتی موردتأیید قرار گرفته، مجوز دارد یا آموزش دیده است؟ ​​​​​

مواقعی که دسترسی به مکان‌های فوق‌الذکر با حیوان خدماتی ممنوع می‌شود:

 1. حیوان خطر یا تهدیدی جدی برای دیگران باشد.
 2. حیوان تحت مراقبت و کنترل مربی نباشید یا آموزش ندیده باشد.
 3. حضور حیوان به‌طور اساسی ماهیت کالا، خدمات یا برنامه را تغییر دهد.

به‌جز درمواردی که نیاز ناشی از معلولیت کاملاً مشهود باشد، هنگام ورود به اماکن عمومی با حیوان حامی عاطفی (ازطریق درخواست امکانات رفاهی معقول)، ارائه‌دهنده آن مکان عمومی ممکن است درارتباط با این موارد از شما اسنادی را درخواست کند:

 1. معلولیت شما
 2. و نیاز به داشتن چنین حیوانی به‌دلیل وجود معلولیت

توجه: او نمی‌تواند از شما بخواهد به سوابق پزشکی‌تان دسترسی پیدا کنید.

درصورتی‌که موارد زیر درباره حیوان خدماتی صدق کند، ممکن درخواست‌های امکانات رفاهی معقول رد شود:

 1. حیوان خانگی برای معلولیت صاحب وی ضروری شناخته نشود،
 2. تهدیدی جدید برای سایر افراد یا دارایی‌هایی محسوب شود.،
 3. حیوان تحت مراقبت و کنترل مربی نباشد یا آموزش ندیده باشد.
 4. بار مالی یا اجرایی غیرضروری را تحمیل کند، یا
 5. به‌طور اساسی ماهیت خدماتی را که صاحب ملک یا صاحب‌خانه ارائه می‌کند، تغییر دهد.

 توجه: تهدیدهای مستقیم باید براساس ارزیابی تک‌تک افراد آن محل درمورد حیوان باشد، براساس شواهدی دال بر رفتار خاصی از آن حیوان و نه ترس، توهم یا تجربه‌های گذشته درارتباط با این‌گونه حیوانات. ممکن است درمورد نژاد، اندازه و وزن حیوانات محدودیت‌هایی وجود داشته باشد.

 

 

Click links below for a downloadable version.