حق درخواست دادرسی در خانه

Publications
#5485.16

حق درخواست دادرسی در خانه

اگر درخواست دادرسی عادلانه ایالتی IHSS دارید، این میخانه به شما می گوید که چگونه در خانه خود درخواست دادرسی کنید. شما می توانید بپرسید که چه زمانی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی نمی توانید در جلسه دادگاه شرکت کنید.

 اگر درخواست جلسه دادرسی عادلانه در ایالت کالیفرنیا کردید و و به‌دلیل محدودیت‌های پزشکی، جسمی، حمل‌ونقل یا دلایل دیگر قادر به حضور در جلسه دادرسی در محل تعیین‌شده نمی‌باشید، می‌توانید درخواست کنید جلسه دادرسی در خانه برگزار شود.  MPP 22-045.11 «اگر شاکی به‌دلیل وضعیت سلامت نامساعد قادر نیست در جلسه دادرسی در محل تعیین‌شده حاضر شود، جلسه دادرسی باید در خانه شاکی یا در محل دیگری که موردتوافق شاکی و کانتی باشد برگزار شود.»

نحوه درخواست دادرسی در خانه:

 • وقتی ابلاغیه اقدامی دریافت می‌کنید که با آن موافق نیستید، می‌توانید درخواست تجدیدنظر کنید  و برای یک دادرسی عادلانه ایالتی تقاضا کنید.  هنگام درخواست برای دادرسی عادلانه ایالتی، می‌توانید تقاضا کنید دادرسی در خانه برگزار شد.  دلیلتان را برای برگزاری دادرسی در خانه توضیح دهید و هرگونه توضیح دیگری را در جهت اثبات ضرورت برگزاری دادرسی در خانه اضافه کنید.  اگر توضیحات لازم را در اثبات برگزاری جلسه درخانه ارائه نکنید ممکن است ایالت از شما بخواهید در جهت اثبات دلیل عدم حضورتان در جلسه دادرسی در مکان تعیین‌شده، توضیحات و مدارک لازم را ارائه کنید.
 •  اگر هنگام درخواست دادرسی عادلانه ایالتی برای برگزاری جلسه در خانه درخواست نکرده باشید، می‌توانید با ‎California Public Inquiry and Response Unit (Public Inquiry) به شماره ‎(800) 952-5253 تماس بگیرید و درخواست کنید جلسه درخانه برگزار شود.  اگر Public Inquiry جواب منفی بدهد یا پاسخ ندهد، می‌توانید با مسئول محلی دادرسی تماس بگیرید و از او بخواهید با قاضی پرونده در دفتر دادرسی منطقه ای در منطقه شما درخصوص درخواست برگزاری جلسه دادرسی در خانه تماس بگیرد:

  Northern Valley Office (NVO)‎
   کارلن هارمیسون، قاضی پرونده
  ‎744 P Street, MS 19-44, Sacramento, CA 95814-5512
   تلفن: ‎(916) 651-0927
  شماره رایگان: ‎(866) 538-2431
  فاکس: ‎(916) 651-2737

   ‎Los Angeles Regional Office (LARO)‎
   دورا لونا، قاضی پرونده
  ‎744 P Street, MS 28-01, Sacramento, CA 95814-5512
  تلفن: ‎(213) 833-2200
  شماره رایگان: ‎(866) 708-0792
  فاکس: ‎(213) 833-2230

  ‎San Diego Regional Office (SDRO)‎
   آنتونی گورولا، قاضی پرونده
  ‎744 P Street, MS 28-03, Sacramento, CA 95814-5512
  تلفن: ‎(760) 510-4999
  شماره رایگان: ‎(866) 388-4427
  فاکس: ‎(760) 510-4998

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.