How Can I Vote If I Cannot Vote in Person Because of a Medical Emergency?

Publications
#5417.12

How Can I Vote If I Cannot Vote in Person Because of a Medical Emergency?

حتی در صورتی‌که نتوانید از خانه یا مرکز مراقبت‌های بهداشتی نظیر بیمارستان یا مرکز توانبخشی به‌دلیل شرایط اورژانسی پزشکی خارج شوید، این نشریه شرح می‌دهد که چگونه می‌توانید رأی دهید. گزینه‌هایی که کانتی‌هاارائه دهند می‌توانند بسیار متفاوت باشد. اگر برگه رأی که به شما پست شده است را در اختیار ندارید، احتمالاً به شخصی نیاز خواهید داشت که کمک کند برگه رأیتان را دریافت کنید و بازگردانید.

حتی در صورتی‌که نتوانید از خانه یا مرکز مراقبت‌های بهداشتی نظیر بیمارستان یا مرکز توانبخشی به‌دلیل شرایط اورژانسی پزشکی خارج شوید، این نشریه شرح می‌دهد که چگونه می‌توانید رأی دهید. گزینه‌هایی که کانتی‌هاارائه دهند می‌توانند بسیار متفاوت باشد. اگر برگه رأی که به شما پست شده است را در اختیار ندارید، احتمالاً به شخصی نیاز خواهید داشت که کمک کند برگه رأیتان را دریافت کنید و بازگردانید.

آیا با برگه رأیی که به من پست شد می‌توانم رأی دهم؟

بله. اگر برگه رأی پستی خود را در اختیار داشته باشید، رأی‌دهی با آن می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد، زیرا قادر نیستید که حضوری رأی دهید.

می‌توانید برگه رأی را علامت بزنید، آن را در پاکت بازگشت قرار دهید، بیرون آن را امضا و تاریخ بزنید و به یکی از سه روش زیر آن را بازگردانید:

  1. آن را پست کنید و مطمئن شوید که روز انتخابات یا قبل از آن مهر پستی خورده باشد. (اگر روز انتخابات پست می‌کنید، به‌یاد داشته باشید که زمانی که اداره پست بسته یا بسته‌های پستی جمع‌آوری می‌شود را بررسی کنید.)
  2. در روز انتخابات تا ساعت 8:00 بعدازظهر آن را در صندوق پستی بیاندازید. (توجه کنید که برخی از صندوق پستی‌های داخلی ممکن است قبل از 8:00 بعدازظهر بسته شود.)
  3. آن را تا ساعت 8:00 بعدازظهر روز انتخابات به یکی از محل‌های رأی‌دهی (محل رأی‌گیری یا مرکز رأی‌دهی) یا دفتر انتخابات کانتی بازگردانید.

می‌توانید از کسی بخواهید تا برگه رأی را برایتان بازگرداند. محلی در پاکت بازگشت برگه رأیتان وجود دارد تا اطلاعات آن شخص را قرار دهید.

اگر نمی‌توانید نامتان را امضا کنید، می‌توانید در عوض یک علامت «X» بگذارید و شاهدی نیز پاکت را امضا کند. گزینه دیگر استفاده از یک مهر امضا است که قبلاً در اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV) یا دفتر انتخابات کانتی استفاده کرده باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌های امضا به نشریه ما «حتی بدون امضای نامتان می‌توانید رأی دهید» مراجعه کنید.

آیا می‌توانم درخواست دهم برگه رأی جدیدی برایم پست شود؟

اگر برای رأی دادن ثبت‌نام کرده‌اید، ولی برگه رأیی که برایتان پست‌شده را در اختیار ندارید، می‌توانید از
دفتر انتخابات کانتی بخواهید تا یک برگه رأی دیگر برایتان پست کند. اگر هفت (7) روز یا بیشتر قبل از روز انتخابات درخواست دهید، می‌توانید یک برگه رأی جدید (که «برگه رأی جایگزین» گفته می‌شود) با پست دریافت کنید. ممکن است نیاز باشد که فرم «درخواست جایگزینی برگه رأی پستی California» که در صفحه وبسایت «رأی پستی» وزارت امور خارجه California موجود است را پر کنید.

اگر از شش (6) روز قبل از روز انتخابات تا روز انتخابات، به یک برگه رأی پستی جدید نیاز دارید، می‌توانید مراحل توصیف‌شده در بخش بعدی را دنبال کنید.

اگر روز انتخابات کمتر از یک هفته دیگر باشد، چطور می‌توانم یک برگ رأی پستی دریافت کنم؟

اگر به دلیل شرایط اورژانسی پزشکی نتوانید به‌طور حضوری رأی دهید یا خودتان برگ رأی پستی دیگری را تحویل بگیرید و برای ارسال پستی آن به شما دیر باشد (زیرا کمتر از هفت [7] روز قبل از روز انتخابات مانده است)، در این صورت ممکن است نیاز باشد به کسی اجازه دهید تا آن را برای شما تحویل بگیرد. (برای گزینه‌های دیگری که ممکن است در برخی کانتی‌ها وجود داشته باشد به بخش‌های زیر مراجعه کنید) برای اج
ازه دادن «مجوز» برای تحویل گرفتن یک برگه رأی پستی جدید برایتان، شما باید یک فرم با عنوان «درخواست برای ارائه برگه رأی به نماینده» پر کنید. https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail#late این فرم در وبسایت «رأی‌دهی پستی» وزارت امور خارجه California موجود است.

این فرم به نام شما، تاریخ تولدتان، آدرس مسکونی‌تان، نام شخصی که به او اجاره تحویل گرفتن برگه رأیتان را می‌دهید (در فرم «نماینده» گفته می‌شود) و امضایتان نیاز دارد. اگر نمی‌توانید نامتان را امضا کنید، می‌توانید در عوض با یک علامت با حضور شاهد یا مهر امضای ثبت‌شده امضا بزنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌های امضا به نشریه ما «حتی بدون امضای نامتان می‌توانید رأی دهید» مراجعه کنید.

«نماینده‌ای»‌ که در فرم نام او را می‌برید، باید این فرم را به‌طور حضوری به دفتر انتخابات کانتی ببرد یا اگر کانتی شما به جای محل‌های رأی‌گیری دارای مراکز رأی‌گیری است، این فرم را به مرکز رأی‌گیری ببرد. (اگر از وجود مراکز رأی‌دهی در کانتی خود اطلاع ندارید، می‌توانید از دفتر انتخاباتی کانتی بپرسید. همچنین می‌توانید فهرست آنلاین کانتی‌های قانون انتخاب رأی‌دهنده را بررسی کنید. تمام کانتی‌های قانون انتخاب رأی‌دهنده مراکز رأی‌گیری دارند.) زمانی‌که مسئول انتخابات برگه رأی پستی جدید را به «نماینده» شما می‌دهد، «نماینده» شما این فرم را نیز امضا خواهد کرد.

پس از اینکه برگه رأی خود را از این طریق دریافت کردید، می‌توانید مانند برگه رأی‌های دیگر از آن
استفاده کنید. به دستورالعمل‌های بالا تحت عنوان «آیا با برگه رأیی که به من پست شد می‌توانم رأی دهم؟» مراجعه کنید.

این روندها مدت کمی قبل از انتخابات عمومی نوامبر 2022 تغییر یافت، زیرا قانون در اوت 2022 تغییر یافت. اگر نسخه‌ای از یکی از نشریات ما را دارید که به «برگه‌های رأی در شرایط پزشکی اورژانسی» اشاره دارد، می‌توانید آن را دور بریزید، زیرا برخی از اطلاعات آن منقضی شده است.

آیا می‌توانم برگه رأی پستی الکترونیکی دریافت کنم؟

زمانی‌که نمی‌توانید خانه یا مرکز مراقبت‌های بهداشتی را به‌خاطر شرایط پزشکی اورژانسی ترک کنید، سیستم رأی پستی با دسترسی از راه دور (RAVBM) کانتی روش دیگری است که می‌توانید برگه رأی پستی دریافت کنید. به محض اینکه رأی‌گیری برای یک انتخابات (در طی «دوره رأی‌دهی زودهنگام») آغاز می‌شود، می‌توانید از سیستم RAVBM استفاده کنید. در شش (6) روز قبل از روز انتخابات و در خود روز انتخابات، شما می‌توانید با استفاده از یک سیستم RAVBM سریع‌تر از تحویل گرفتن برگه پستی توسط شخصی از طرف شما (همانطور که در بخش قبلی شرح داده شد) برگه انتخابات را دریافت کنید.

RAVBM یک سیستم آنلاین است که به رأی‌دهنده امکان می‌دهد تا برگه رأیشان را به دستگاه‌شان از جمله کامپیوتر یا تلفن هوشمند که اتصال اینترنتی دارد دانلود کنند و برگه رأی را در آن دستگاه علامت بزنند. رأی‌دهنده سپس باید برگه رأی RAVBM را چاپ کند. رأی‌دهنده می‌تواند به روش‌های معمول بازگردانی برگه رأی پستی، برگه رأی چاپ‌شده RAVBM را بازگرداند: با پست، در یک صندوق پستی برگه رأی یا به‌طور حضوری در محل رأی‌دهی.

اگر تجهیزات لازم را دارید و فکر می‌کنید که دریافت برگه رأی از طریق یک سیستم RAVBM ممکن است برای شما مفید باشد، با دفتر انتخابات کانتی خود تماس بگیرید تا از نحوه دسترسی به سیستم RAVBM کانتی خود مطلع شوید.

برای اطلاع بیشتر درباره RAVBM، لطفاً به نشریه ما «بسیاری از رأی‌دهندگان دارای ناتوانی می‌توانند از طریق پستی به‌طور خصوصی و مستقل رأی بدهند» مراجعه کنید.

آیا روش‌های دیگری نیز برای انتخاب دارم؟

شما ممکن است روش‌هایی دیگری نیز برای انتخاب داشته باشید. توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر با دفتر انتخابات کانتی تماس بگیرید تا روش‌هایی که پیش‌رو دارید را بررسی کنید. هرچه زودتر برنامه‌ریزی را شروع کنید، احتمالاً گزینه‌های بیشتری پیش‌رو خواهید داشت. در اینجا برخی از روش‌هایی که در بعضی از کانتی‌ها قابل دسترس است آورده شده است:

  • تحویل یک برگه رأی به خانه یا مرکز مراقبت‌های بهداشتی‌تان توسط کارکنان انتخابات کانتی
  • تحویل یک ماشین رأی‌دهی قابل دسترس (که دستگاه علامت‌زن برگه رأی یا BMD نیز گفته می‌شود) به خانه یا مرکز مراقبت‌های بهداشتی‌تان توسط کارکنان انتخابات کانتی
  • کارکنان یا داوطلبان در مراکز مراقبت‌های بهداشتی که می‌توانند در تحویل گرفتن و بازگردان برگه‌های رأی پستی کمک کنند

اگر سؤالی درباره حقوق و اختیارات خود دارید، به‌ویژه اگر نمی‌توانید پاسخ‌های به‌موقع از دفتر انتخابات کانتی خود دریافت کنید، لطفاً به خط تماس اضطراری رأی‌دهی ما به شماره (888) 569-7955 تماس بگیرید. ما برای کمک هرآنچه بتوانیم انجام خواهیم داد.

چه کسی می‌تواند برای رأی دادن به من کمک کند؟

شما حق دریافت کمک در بخش‌های روند رأی‌دهی توصیف‌شده در بالا را دارید. شما می‌توانید از هرکسی بجز کارفرما، نماینده اتحادیه‌تان یا شخصی که به نمایندگی از آنها عمل می‌کند، بخواهید به شما کمک کند.

سازمان حقوق ناتوان‌های California یک خط تماس اضطراری را هدایت می‌کند که به رأی‌دهندگان ناتوان کمک می‌دهد. لطفاً از تماس گرفتن برای درخواست کمک دریغ نکنید: (888) 569-7955.

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.