چگونه گیرنده وجه خود باشید – گزارشبرگ

Publications
#F132.16

چگونه گیرنده وجه خود باشید – گزارشبرگ

برخی افراد به‌دلیل بیماری یا ناتوانی قادر نیستند وجهی که از اداره تأمین اجتماعی (SSA) می‌کنند را مدیریت کنند. اگر چنین باشد، اداره تأمین اجتماعی یکی از خویشاوندان، دوستان یا فرد دیگری را به‌عنوان نماینده دریافت‌کننده وجه انتخاب می‌کند. به این افراد "نماینده دریافت وجه" گفته می‌شود. بیش از 8 میلیون نفر نماینده دریافت وجه دارند.

برخی افراد به‌دلیل بیماری یا ناتوانی قادر نیستند وجهی که از اداره تأمین اجتماعی (SSA) می‌کنند را مدیریت کنند. اگر چنین باشد، اداره تأمین اجتماعی یکی از خویشاوندان، دوستان یا فرد دیگری را به‌عنوان نماینده دریافت‌کننده وجه انتخاب می‌کند. به این افراد "نماینده دریافت وجه" گفته می‌شود. بیش از 8 میلیون نفر نماینده دریافت وجه دارند. ممکن است شما نیز نماینده‌ای داشته باشید. اگر اکنون دیگر قادرید پول خود را مدیریت کنید، نماینده دریافت وجه باید به اداره تأمین اجتماعی بگوید که شما دیگر به نماینده نیازی ندارید. همچنین می‌توانید از اداره تأمین اجتماعی بخواهید که نماینده دریافت وجه شما باشد.

چگونه خودتان دریافت‌کننده وجه شوید

اگر مایلید که خودتان وجه را دریا    فت کنید، اداره تأمین اجتماعی از شما سؤالانی می‌پرسد تا مطمئن شود آمادگی دارید. این سؤالات می‌توانند بر حسب دفتر تأمین اجتماعی محلی شما متفاوت باشند. آنها از شما می‌پرسند که آیا می‌توانید:

 • قبوض ماهانه خود مانند اجاره‌خانه، قبوض پزشکی، تلفن و/یا اینترنت را پرداخت کنید؛
 • حساب بانکی یا کارت اعتباری خود را مدیریت کنید؛
 • نیازهای اولیه خود را برآورده کنید؛ و
 • از دوستان یا خانواده بخواهید در نوشتن عادات خرج پول مثبت‌تان به شما کمک کنند.

آنچه برای تبدیل شدن به دریافت‌کننده وجه خود نیاز دارید

ممکن است به‌دلیل یک ناتوانی جسمی یا ذهنی، نماینده دریافت وجه دارید. برای اینکه خودتان بتوانید گیرنده وجه باشید، باید به اداره تأمین اجتماعی نشان بدهید که اکنون دیگر قادر هستید پول خود را مدیریت کنید.

در ادامه چند نمونه از شواهدی ذکر شده است که می‌توانند از درخواست شما پشتیبانی کنند:

 • نامه پزشک که گواهی می‌دهد می‌توانید پول خود را مدیریت کنید؛
 • سندی از دادگاه که گواهی می‌دهد دادگاه باور دارد شما می‌توانید از خودتان مراقبت کنید؛ یا
 • شواهد دیگری که نشان می‌دهند توانایی مراقبت از خودتان را دارید.
  • گواهی درمان سوءمصرف مواد؛
  • رسید پرداخت قبوض؛ و
  • نامه‌های پشتیبانی از طرف افرادی که شما را به‌خوبی می‌شناسند.

توجه: ممکن است اداره تأمین اجتماعی موافق کند که شما دیگر به نماینده دریافت وجه نیازی ندارید.
اگر چنین باشد، آنها همچنان می‌توانند صلاحیت شما برای دریافت وجوه ناتوانی را بررسی کنند.

آغاز روند

آیا احساس می‌کنید برای تبدیل شدن به دریافت‌کننده وجه خود آمادگی دارید؟ برای شروع روند، می‌توانید به دفتر میدانی اداره تأمین اجتماعی محلی خود مراجعه کنید. برای پیدا کردن دفتر میدانی خود، با اداره تأمین اجتماعی کشوری به‌شماره 1213-772-800-1 تماس بگیرید. همچنین می‌توانید از دفتریاب تأمین اجتماعی دیدن کنید.

هزینه این سند از طریق قرارداد اعطای تأمین اجتماعی با هزینه مودیان مالیات تأمین می‌شود.
اگرچه تأمین اجتماعی این سند را از نظر صحت بررسی کرده است اما جزء ابلاغیه های رسمی
تأمین اجتماعی محسوب نمی شود.

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.