بروشور: حق نگهداری حیوانات کمک‌رسان در واحدهای مسکونی

Publications
#F115.16

مقدمه

در این بروشور، حقوق اشخاص معلول از حیث نگهداری حیوانات خدمات‌رسان در آن دسته از واحدهای مسکونی شرح داده می‌شود که نگهداری از حیوانات خانگی در آنها مجاز نیست.

اصطلاح «حیوان کمک‌رسان» (یا «حیوان کمکی») به حیوانی اشاره می‌کند که برای زندگی شخص معلول در یک واحد مسکونی و لذت بردت از آن ضروری است.  حیوان کمک‌رسان می‌تواند یک حیوان خدمات‌رسان باشد (مثل سگ یا اسب مینیاتوری آموزش‌دیده برای انجام کارها یا امور معلولان) و یا یک حیوان تأمین‌کننده حمایت عاطفی (هر حیوانی که با آرامش دادن به شخص معلول یا حمایت از وی، موجب تسکین عوارض ناشی معلولیت او گردد).

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.