بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها

Publications
#F111.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها

 قوانین ضد تبعیض ایالتی و فدرال از آن دسته از دانشجویان و متقاضیان ادامه تحصیل در دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها که دچار معلولیت هستند در برابر تبعیض به واسطه معلولیت محافظت می‌کنند.

قوانین فدرال و ایالتی مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت

 قوانین ضد تبعیض ایالتی و فدرال از آن دسته از دانشجویان و متقاضیان ادامه تحصیل در دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها که دچار معلولیت هستند در برابر تبعیض به واسطه معلولیت محافظت می‌کنند.

 فصل 3 از «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) ارتکاب هرگونه تبعیض به واسطه معلولیت توسط دانشکده‌ها و دانشگاه‌های خصوصی و سایر مؤسسات و ارائه دهندگان خدمات را ممنوع می‌داند. این گونه نهادها و مؤسسات به «اماکن عمومی» معروف هستند. فصل 2 از ADA نهادها و مؤسسات ایالتی و دولت محلی، از جمله دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دولتی، را پوشش می‌دهد. این اقدامات محافظتی عبارتند از: 1) الزامات عدم تبعیض که هر گونه محرومیت، تفکیک، یا رفتار نابرابر با افراد دچار معلولیت در اماکن عمومی را ممنوع می‌داند؛ 2) الزاماتی مبنی بر اینکه دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها امکاناتی منطقی را برای افراد دچار معلولیت فراهم کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها از دسترسی برابر به خدمات آموزش عالی برخوردار هستند؛ و 3) استانداردهای معماری برای ساختمان‌های جدید و تغییر یافته، الزامات تغییرات منطقی در شیوه‌ها، رویه‌ها، و سیاست‌ها، الزامات حذف موانع در ساختمان‌های موجود در مواردی که انجام این کار به راحتی امکان‌پذیر است، و سایر الزامات دسترسی می‌باشد. قسمت 504 از «قانون توانبخشی» (Rehabilitation Act) اقداماتی مشابه را در خصوص نهادها و سازمان‌های دریافت کننده بودجه‌های فدرال پیش‌بینی کرده است.

 در قوانین کالیفرنیا، اقدامات محافظتی مشابهی پیش‌بینی شده است. «قانون حقوق مدنی اونرو» (Unruh Civil Rights Act) و «قانون اشخاص معلول» (Disabled Persons Act) هر گونه تبعیض به واسطه معلولیت توسط هر شرکت، نهاد و مؤسسه‌خصوصی را ممنوع می‌دانند. قسمت 11135 از «قانون دولت» (Government Code) هر گونه تبعیض توسط مؤسسات و نهادهای دولتی دریافت کننده بودجه‌های فدرال را ممنوع می‌داند. هر گونه تخطی از فصل 3 به منزله تخطی از قوانین ایالتی نیز تلقی می‌گردد. به هر حال، در برخی شرایط، ممکن است قوانین ایالتی اقدامات محافظتی بیشتری را نسبت به قوانین فدرال تأمین کنند.

 می‌توانید در هر زمان، به عنوان دانشجو یا متقاضی ادامه تحصیل، از هر دانشگاه یا دانشکده‌ای درخواست امکانات منطقی کنید. این درخواست می‌تواند به هر صورتی باشد، اما بهتر است حتی‌الامکان به صورت کتبی مطرح گردد. لازم است نامه‌ای که توسط متخصص درمانی صادر شده و در آن نیاز شما به امکانات مرتبط با معلولیت‌تان ذکر شده است را ضمیمه درخواست خود کنید. نمونه‌های نامه درخواست و تأییدیه امکانات منطقی در ذیل ارائه شده است.

وب‌سایت‌های نهادها و سازمان‌های ایالتی و فدرال مجری اقدامات محافظتی در برابر تبعیض در آموزش عالی حاوی منابعی مفید برای درک حقوق قانونی شما بر اساس قوانین ایالتی و فدرال هستند.

 حمایت از خود

اگر دانشکده یا دانشگاه محل تحصیل شما از تأمین امکانات منطقی مورد نیازتان امتناع کند یا به نحو دیگری مرتکب تبعیض به واسطه معلولیت شما شود، می‌توانید یک شکایت داخلی یا یک شکایت اداری را در سطح ایالتی یا فدرال تسلیم کنید یا علیه دانشگاه یا دانشکده متخلف اقامه دعوی نمایید.

شکایات داخلی

اکثر دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها ملزم هستند که یک رویه تسلیم شکایات داخلی را برای دانشجویانی داشته باشند که معتقد هستند حقوق آنها مورد اجحاف قرار گرفته است. این رویه‌ها ممکن است از دانشکده/دانشگاهی به دانشکده/دانشگاه دیگر متفاوت باشد. در صورت تمایل به تسلیم یک شکایت داخلی به دانشکده/دانشگاه محل تحصیل خود، از هماهنگ کننده برنامه ویژه دانشجویان معلول دانشکده/دانشگاه محل تحصیل، ADA یا قسمت 504، یا معاون دانشجویی بخواهید که اطلاعات بیشتری را در این خصوص به شما بدهند.

شکایات اداری فدرال

اداره حقوق مدنی (OCR, Office of Civil Rights) وزارت آموزش و پرورش ایالات به تخلفات دانشکده‌ها/دانشگاه‌های دریافت کننده بودجه‌های دولتی رسیدگی می‌کند. این دانشکده‌ها/دانشگاه‌ها مشمول قانون ADA و قسمت 504 از «قانون توانبخشی» هستند. شکایات OCR باید ظرف 180 روز از تاریخ ارتکاب تبعیض تسلیم شود، مگر در مواردی که قبلاً روند شکایت داخلی دانشکده/دانشگاه محل تحصیل خود را طی کرده باشید یا OCR به شما معافیتی داده باشد. چنانچه روند شکایت داخلی دانشکده/دانشگاه محل تحصیل خود را طی کرده باشید، باید شکایتتان را ظرف 60 روز از تاریخ اعلان تصمیم دانشکده/دانشگاه به OCR تسلیم کنید. می‌توانید اطلاعات مربوط به نحوه تسلیم شکایت به OCR را در نشانی زیر بیابید: www.ed.gov/ocr.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ, Department of Justice) نیز به تخلفات دانشکده‌ها/دانشگاه‌های مشمول ADA رسیدگی می‌کند. شکایات مشمول فصل 2 از قانون ADA را باید ظرف 180 روز از تاریخ ارتکاب تبعیض تسلیم نمود. شکایات موضوع فصل 3 را می‌توان در هر زمانی تسلیم کرد. به هر حال، بهتر است شکایت در اسرع وقت تسلیم گردد، زیرا گذشت زمان ممکن است اثبات ارتکاب تبعیض را مشکل‌تر سازد.

 می‌توانید اطلاعات مربوط به نحوه تسلیم شکایت اینترنتی به وزارت دادگستری ایالات متحده را در http://www.ada.gov/filing_complaint.htm بیابید.

اداره مسکن و اشتغال عادلانه  کالیفرنیا

قسمت 11135 از «قانون دولت کالیفرنیا» توسط «اداره مسکن و اشتغال عادلانه کالیفرنیا» (DFEH, Department of Fair Employment and Housing) اجرا می‌گردد. می‌توانید با استفاده از گزینه‌های زیر، یک شکایت اداری را به دایره شکایات DFEH تسلیم کنید. باید شکایت را ظرف یک سال از تاریخ ارتکاب رفتار تبعیض‌آمیز تسلیم کنید.

می‌توانید شکایت خود خطاب به DFEH را به صورت اینترنتی از طریق نشانی زیر تسلیم نمایید: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

دادرسی

 رسیدگی به تخلفات از قوانین فوق را می‌توان از طریق اقامه دعاوی شخصی نیز انجام داد. لطفاً توجه داشته باشید که قوانین دارای محدودیت‌مهلت‌هایی مشخص را برای تسلیم شکایت و اقامه دعوی تعیین کرده‌اند، و اگر ظرف مهلت مقرر و در چارچوب محدودیت‌های قانونی اقدام نکنید، ممکن است از حق خود برای رسیدگی به شکایتتان محروم شوید. این مهلت‌ها می‌توانند فقط دو سال از تاریخ ارتکاب تبعیض باشند.

 به علاوه، «قانون شکایات مربوط به شبه‌جرم‌های دولتی» (Government Tort Claims Act) ایجاب می‌کند که شکایت ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارتکاب تبعیض تسلیم گردد تا بتوانید برای دریافت غرامت‌های نقدی علیه یک نهاد یا سازمان دولتی ایالتی یا محلی اقامه دعوی کنید. اطلاعات بیشتر درباره شکایات مربوط به شبه‌جرم را می‌توان در نشانی اینترنتی http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm یافت. لطفاً توجه داشته باشید که این وب‌سایت لینک فرم ویژه شکایات علیه نهادها، سازمان‌ها یا کارکنان ایالتی را ارائه می‌دهد؛ لذا ممکن است این فرم برای شکایت شما مناسب نباشد. سایر نهادهای دولتی ممکن است فرم‌های شکایت مربوط به به شبه‌جرم مخصوص به خود را در وب‌سایتشان ارائه داده باشند. اگر به پیگیری شکایت خود علاقمند هستید، باید در اسرع وقت با یک وکیل حقوقی مشورت کنید.

چنانچه در صدد اخذ غرامت نقدی کمتر از 10.000 دلار باشید، یک گزینه دیگر این است که شکایتی را به «دادگاه دعاوی کوچک» (Small Claims Court) تسلیم کنید. قوانین دارای محدودیت فوق‌الذکر شامل این دادگاه‌ها هم می‌شوند. در صورت تسلیم شکایت خود به دادگاه دعاوی کوچک، نمی‌توانید از وکیل استفاده کنید. لینک یکی از نشریات Disability Rights California که روند استفاده از دادگاه دعاوی کوچک برای رسیدگی به پرونده‌های تبعیض را شرح می‌دهد را می‌توان در نشانی زیر یافت: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/520601.pdf. این مهلت‌ها می‌توانند فقط دو سال از تاریخ ارتکاب تبعیض باشند. اگر تصمیم بگیرید که اقامه دعوی کنید، باید درباره این مهلت‌ها و سایر مهلت‌ها با وکیل خصوصی خود صحبت کنید.

نمونه نامه برای درخواست امکانات منطقی

 [تاریخ]

ریاست محترم [دانشکده یا دانشگاه]:

بدین وسیله از جنابعالی تقاضا می‌کنم که امکانات منطقی متناسب با معلولیت/معلولیت‌های بنده را برایم فراهم نمایید.

 اینجانب [دانشجوی/متقاضی ادامه تحصیل در] [نام دانشکده/دانشگاه] هستم. من به دلیل معلولیت خود، به امکانات زیر نیاز دارم: [فهرست امکانات مورد نیاز را بنویسید].

[پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/متخصص کاردرمانی/سایر (شرح دهید)] این امکانات/تغییرات را به دلیل معلولیت من ضروری دانسته است. لطفاً به پیوست تأییدیه [نام پزشک یا متخصص] را ملاحظه فرمایید.

قوانین فدرال و ایالتی ایجاب می‌کنند که دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها برای آن دسته از دانشجویان و متقاضیان ادامه تحصیل که دچار معلولیت هستند، امکاناتی منطقی را فراهم کنند. لطفاً تا [تاریخ] به این درخواست پاسخ دهید. چنانچه در خصوص این درخواست پرسشی داشته باشید، لطفاً از طریق [شماره تلفن و/یا نشانی ایمیل خودتان را درج کنید] با بنده تماس بگیرید. متشکرم.

با تقدیم احترام،

[نام شما]

[نام خانوادگی شما]

نمونه تأییدیه

[تاریخ]

ریاست محترم [دانشکده یا دانشگاه]:

اینجانب [پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/متخصص کاردرمانی] آقای/خانم [نام متقاضی امکانات] هستم و از وضعیت ایشان مطلع می‌باشم. وی دچار معلولیتی است که محدودیت‌های کارکردی خاصی را برای او در پی داشته است. این محدودیت‌ها عبارتند از [فهرست محدودیت‌های کارکردی که مستلزم امکانات درخواست شده هستند را بنویسید].

 [امکانات درخواست شده] برای [نام متقاضی امکانات] به منظور [درخواست برای/دسترسی برابر به خدمات و مزایای] [نام دانشکده/دانشگاه] ضروری هستند. [شرح دهید که این امکانات چگونه به متقاضی کمک یا از او حمایت می‌کند].

از مساعدت شما در خصوص تأمین این امکانات برای [نام متقاضی امکانات] سپاسگزارم.

 با تقدیم احترام،

[نام و عنوان]

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.