برنامه‌های Medi-Cal جهت کمک به شما برای اقامت در منزل خودتان یا ترک آسایشگاه سالمندان

Publications
#5392.16

برنامه‌های Medi-Cal جهت کمک به شما برای اقامت در منزل خودتان یا ترک آسایشگاه سالمندان

برنامه های مختلف Medi-Cal برای کمک به افراد دارای معلولیت و سالمندان برای ماندن در خانه های خود وجود دارد. این برنامه ها می تواند به آنها کمک کند از مکان هایی مانند بیمارستان ها و خانه های سالمندان به خانه بازگردند. این میخانه اطلاعاتی در مورد این برنامه ها به شما می دهد. به شما می گوید در صورت نیاز به کمک برای دریافت یکی از برنامه ها چه کاری انجام دهید.

برنامه‌هایی مختلف در کالیفرنیا وجود دارد که می‌توانند به افراد دچار معلولیت و/یا سالخورده دریافت‌کننده Medi-Cal کمک کنند تا در منزل خودشان بمانند، یا از یک مرکز مراقبت‌های دراز مدت (مانند بیمارستان، آسایشگاه سالمندان، و سایر مراکز پزشکی) به منزل خودشان باز گردند. در این نشریه، شرحی مختصر از این برنامه‌ها ارائه می‌گرد؛ اما در صورت نیاز به کمک جهت دریافت خدمات، می‌توانید از طریق شماره (800) 776-5746 یا TTY: (800) 719-5798 با Disability Rights California تماس بگیرید. همچنین، می‌توانید از وب‌سایت ما به نشانی www.disabilityrightsca.org دیدن کنید.

چگونه می‌توانم کمک‌های لازم را در خصوص نیازهای مراقبتی روزانه در منزل دریافت کنم؟

برنامه Medi-Cal اصلی که خدمات مراقبتی مورد نیاز برای کمک به افراد دچار معلولیت در اموری مثل مراقبت‌های شخصی، نظافت، کارهای روزمره، و تهیه و سرو غذا را ارائه می‌دهد برنامه «خدمات حمایتی درون‌خانگی» (IHSS, In-Home Supportive Services) است. IHSS برای کمک به اقشار کم‌درآمد دچار معلولیت کلیه سنین طراحی شده تا بتوانند در صورت تمایل، به جای اقامت در آسایشگاه سالمندان یا سایر مراکز مراقبتی گروهی، به نحوی ایمن در منزل خودشان زندگی کنند. IHSS هزینه انواع مختلف خدماتی که توسط پرستاران خانگی ارائه می‌گردد، شامل مراقبت‌های شخصی غیر پزشکی مانند استحمام، نظافت شخصی و اصلاح، غذا دادن، لباس پوشاندن، یا کمک جهت استفاده از دستشویی را می‌پردازد. همچنین، هزینه سایر خدمات مانند نظافت، شستشوی البسه، خرید، آشپزی، و شستن ظروف را می‌پردازد. IHSS می‌تواند بودجه «خدمات پیراپزشکی» را به شرط ارائه مجوز پزشک تأمین کند، و نیز می‌تواند خدمات حمل و نقل لازم برای رفت و آمد جهت حضور در وقت‌های ملاقات پزشکی و سایر وقت‌های ملاقات ضروری را تأمین نماید. اکثر افراد پرستاران خانگی مخصوص به خودشان (که تحت برخی شرایط شامل اعضای خانواده هم می‌گردد) را استخدام می‌کنند، اما در برخی از کانتی‌ها، ممکن است آژانس‌های ذیربط بتوانند خدمات پرستار خانگی IHSS را هماهنگ کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره IHSS، به نشریه «خدمات حمایتی درون‌خانگی:کتابچه راهنمای اصول اولیه» (In-Home Supportive Services: Nuts and Bolts Manual( DRC در نشانی:  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsIHSSNutsandBolts.htm یا وب‌سایت اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا به نشانی http://www.cdss.ca.gov/In- Home-Supportive-Services رجوع کنید.

یک گزینه دیگر برای افراد بالای 55 سال واجد صلاحیت Medi-Cal و Medicare و واجد شرایط اقامت در آسایشگاه سالمندان «برنامه مراقبت جامع برای سالمندان» (PACE, Program of All Inclusive Care for the Elderly) است. PACE کلیه خدمات مراقبتی پیشگیرانه، مراقبت‌های ویژه بیماری‌های حاد، و مراقبت‌های درازمدت شامل داروهای نسخه‌ای، مراقبت‌های پزشکی، حمل و نقل، مراقبت‌های خانگی، چک‌آپ‌، ویزیت در بیمارستان، و حتی اقامت در آسایشگاه سالمندان در موارد ضروری را تحت پوشش قرار می‌دهد. بعد از ثبت‌نام در PACE، با ارائه‌دهندگان PACE کار خواهید کرد و دیگر نمی‌توانید از خدمات IHSS بهره‌مند شوید (گرچه PACE یک سری خدمات حمایتی درون‌خانگی را ارائه می‌دهد). PACE در همه قسمت‌های کالیفرنیا موجود نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به وب‌سایت اداره کل خدمات مراقبت‌های بهداشتی کالیفرنیا: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefort… y.aspx.

اگر به خدماتی بیشتر از خدمات پرستار خانگی (مثل مراقبت‌های پرستاری حرفه‌ای یا مراقبت‌های ویژه اسکان در منزل) نیاز داشته باشم، چطور؟

همچنین، در کالیفرنیا چندین برنامه مشمول معافیت «خدمات بزرگسالان مبتنی بر خانه و جامعه» (HCBS, Home and Community-Based Services) وجود دارد که در واقع برنامه‌های Medi-Cal ویژه‌ای هستند که با چشم‌پوشی از برخی از مقررات Medi-Cal، این امکان را برای افراد فراهم می‌سازند که به جای اقامت در مراکز پرستاری، در منزل خودشان زندگی کنند.

در کالیفرنیا، انواع مختلف معافیت‌های HCBS وجود دارد، از جمله: معافیت «سندروم نقص ایمنی اکتسابی» (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome)، «معافیت زندگی امداد شده» (ALW, Assisted Living Waiver)، «معافیت خدمات بزرگسالان مبتنی بر خانه و جامعه ویژه افراد دچار معلولیت‌های ذهنی» (HCBS-DD, Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled)، معافیت جایگزین‌های خدمات «بزرگسالان مبتنی بر خانه و جامعه» (HCB, Home and Community-Based) (که قبلاً با عنوان معافیت «مرکز پرستاری/بیمارستان ویژه بیماری‌های حاد» (NF/AH, Nursing Facility/Acute Hospital) شناخته می‌شد) و معافیت «برنامه خدمات چندمنظوره سالمندان» (MSPP, Multi-Purpose Senior Services). این معافیت‌ها در ذیل شرح داده می‌شوند:

«معافیت زندگی امداد شده» (ALW): «معافیت زندگی امداد شده» یک برنامه Medi-Cal است که هزینه‌های زندگی امداد شده، هماهنگی مراقبت‌ها، و سایر مزایایی را می‌پردازد که به شهروندان سالخورده و افراد دچار معلولیت واجد صلاحیت و واجد شرایط اقامت در مراکز پرستاری ارائه می‌گردد. خدمات ALW در کانتی‌های آلامدا، کنترا کاستا، فرنسو، کرن، لس‌آنجلس، اورنج، ریورساید، ساکرامنتو، سن برناردینو، سن دیه‌گو، سان فرانسیسکو، سان ژواکین، سن ماتیو، سانتا کلارا، و سونوما موجود است. مشمولان خدمات لازم را در «مراکز مراقبت‌های مسکونی» (RCFs, Residential Care Facilities)، «مراکز مراقبت‌های مسکونی ویژه سالمندان» (RCFEs, Residential Care Facilities for the Elderly) یا مراکز مسکونی دارای سوبسید دریافت می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این معافیت، می‌توانید به نشانی http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AssistedLivingWaiver.aspx رجوع کنید.

معافیت جایگزین‌های خدمات «بزرگسالان مبتنی بر خانه و جامعه» (HCBA, Home and Community Based Alternatives) (که قبلاً با عنوان معافیت «مرکز پرستاری/بیمارستان ویژه بیماری‌های حاد» شناخته می‌شد): معافیت HCBA مراقبت‌های پرستاری حرفه‌ای شیفتی درون‌خانگی، خدمات پرستار خانگی، خدمات تجهیز، مدیریت پرونده، و سایر خدمات را به افراد واجد شرایط پذیرش در مراکز Medi-Cal مثل مراکز پرستاری، مراکز ویژه بیماری‌های نیمه‌حاد، مرکز مراقبت‌های واسطه ویژه افراد دچار معلولیت ذهنی/نیازمند پرستاری مستمر» (ICF/DD-CN, Intermediate Care Facilities for Individuals with Intellectual Disabilities/Continuous Nursing)، یا بیمارستان‌های ویژه بیماری‌های حاد ارائه می‌دهد. این برنامه در سراسر ایالت موجود است و مستقیماً توسط دایره «عملیات درون‌خانگی» (In-Home Operations) ‏اداره کل خدمات مراقبت‌های بهداشتی (DHCS, Department of Health Care Services) اجرا شده است. از ماه اوت 2018، DHCS شروع به عقد قراردادهایی با آژانس‌های مجری معافیت‌مبتنی بر جامعه به منظور ارائه خدمات ارزیابی و مدیریت پرونده نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره معافیت HCBA، از صفحه وب DHCS به نشانی زیر دیدن کنید.

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/Home-and-Community-Based-(HCB)- Alternatives-Waiver.aspx. همچنین، DRC یک گزارش‌برگ مربوط به معافیت HCBA را در نشانی زیر ارائه داده است: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-home-and- community-based-alternatives-hcb-alternatives-waiver-formerly-known-as.

معافیت «برنامه خدمات چندمنظوره سالمندان» MSSP, Multipurpose Senior Services Program): معافیت MSSP «خدمات بزرگسالان مبتنی بر خانه و جامعه» (HCBS, Home and Community Based Services) را به عنوان جایگزین پذیرش در مراکز پرستاری، به آن دسته از افراد واجد شرایط Medi-Cal ارائه می‌دهد که 65 سال به بالا دارند و دچار معلولیت هستند. MSSP خدمات مدیریت پرونده مبتنی بر جامعه و ارتباط با سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهد و می‌تواند بودجه لازم برای خرید برخی از خدمات مورد نیاز جهت کمک به مشمولان به منظور زندگی در منازل خودشان را تأمین کند. MSSP تقریباً در همه قسمت‌های ایالت موجود است. برای کسب اطلاعات بیشتر، شامل اطلاعات تماس MSSP در هر کانتی، از وب‌سایت «اداره سالمندان کالیفرنیا» به نشانی: http://www.aging.ca.gov/programsproviders/mssp/ یا نشریه MSSP اداره DRC به نشانی: https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-multipurpose-senior- services-program-may-be-the-answer-to-staying-at-home-rather دیدن کنید.

معافیت «خدمات بزرگسالان مبتنی بر خانه و جامعه ویژه افراد دچار معلولیت‌های ذهنی» (HCB-DD, Home and Community-Based Services Waiver for the Developmentally Disabled): معافیت DD بسیاری از خدمات مبتنی بر خانه و جامعه موجود برای افراد دچار معلولیت‌های ذهنی را از طریق مراکز منطقه‌ای کالیفرنیا تحت پوشش قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، عموماً درباره خدمات مرکز منطقه‌ای، از وب‌سایت «اداره خدمات رشدی» به نشانی زیر دیدن کنید: http://www.dds.ca.gov/RC/index.cfm یا نشریه «حقوق بر اساس قانون لنترمن» ( Rights Under the Lanterman Act) به نشانی زیر را مطالعه کنید: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm.

معافیت «سندروم نقص ایمنی اکتسابی» (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome): معافیت AIDS به آن دسته از کودکان و بزرگسالان واجد شرایط Medi-Cal کمک می‌کند که به بیماری ایدز یا ویروس HIV مبتلا و واجد صلاحیت پذیرش در یک مرکز پرستاری هستند. خدمات موجود تحت پوشش این معافیت عبارتند از: مدیریت پرونده، پرستاری ماهرانه، مراقبت‌های پرستاری خانگی، روان‌درمانی، تحویل غذا در منزل، مشاوره تغذیه، مکمل‌های غذایی، تجهیزات و تدارکات پزشکی، سازگارسازی فیزیکی جزئی منزل، خدمات حمل و نقل پزشکی غیر اورژانسی، و کمک‌های مالی برای مراقبت‌های رضاعی. 20 ارائه‌دهنده معافیت‌AIDS در ایالت وجود دارد. فهرست فعلی ارائه‌دهندگان در نشانی زیر موجود است: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DOA/CDPH%20Document%20Library

/MCWP%20Provider%20List.pdf. برای کسب اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به وب‌سایت اداره کل خدمات مراقبت‌های بهداشتی کالیفرنیا: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/AIDS.aspx. همچنین، DRC دارای یک گزارش‌برگ درباره معافیت AIDS است: https://www.disabilityrightsca.org/publications/how- the-aids-medi-cal-waiver-can-help-you-get-the-care-you-need-at-home-instead- of-in.

چه کسی می‌تواند برای انتقال از مرکز پرستاری به منزل به من کمک کند؟

در صورت نیاز به کمک برای ترک یک مرکز پزشکی، متصدیان برنامه‌ریزی جهت ترخیص باید به شما کمک کنند. توجه داشته باشید که معافیت جایگزین HCB، که در بالا شرح داده شد، نیز می‌تواند خدمات موقت مدیریت پرونده و خدمات انتقال به جامعه را به منظور کمک به شما جهت یافتن محل سکونت ارائه دهد و هزینه مواردی مانند پول پیش منزل و تأمین ملزومات اولیه زندگی را بپردازد.

بودجه فدرال برای «انتقال‌اجتماعی کالیفرنیا» (CCT, California Community Transitions) قطع شده است. ممکن است این بودجه مجدداً برقرار شود. این امر به مقررات فدرال و توانایی ایالت کالیفرنیا برای تداوم برنامه مذکور بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، طی ماه‌های آینده وب‌سایت DRC را بررسی کنید. برنامه CCT برای آن دسته از اعضای Medi-Cal واجد شرایطی موجود بود که به مدت حداقل 90 روز مقیم یک بیمارستان یا مرکز پرستاری بودند. CCT در یافتن مکانی برای زندگی و حصول اطمینان از آماده بودن مراقبت‌های خانگی، لوازم منزل، و ملزومات اولیه برای بازگشت مشمولان به منزل خودشان کمک می‌کرد. CCT در همه کانتی‌ها موجود نبود. برای کسب اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به وب‌سایت اداره کل خدمات مراقبت‌های بهداشتی کالیفرنیا: http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx، یا نشریه DRC در نشانی:

https://www.disabilityrightsca.org/publications/the-california-community- transitions-cct-program-a-way-for-a-nursing-home-resident-to

چگونه می‌توانم در طول روز کمک‌های بیرون از منزل را دریافت کنم؟

خدمات بزرگسالان مبتنی بر جامعه (CBAS, Community Based Adult Services) یک برنامه دارای مجوز است که مراقبت‌های بهداشتی روزانه و نیز سایر خدمات را در مراکز سراسر ایالت ارائه می‌دهد. CBAS، که به «مراقبت‌های بهداشتی روزانه سالمندان» (Adult Day Health Care) نیز معروف است، برای آن دسته از بزرگسالان دچار معلولیتی موجود است که در صورت عدم استفاده از این برنامه واجد شرایط مراقبت‌های مراکز پرستاری تلقی می‌شوند یا دچار بیماری‌هایی مزمن (مثل زوال عقل یا بیماری‌های روانی) هستند که آنها را واجد شرایط پذیرش در این مراکز می‌سازد. خدماتی که در CBAS ارائه می‌گردد عبارتند از: خدمات پرستاری حرفه‌ای؛ فیزیوتراپی، کاردرمانی، و گفتاردرمانی؛ خدمات بهداشت روانی؛ فعالیت‌های درمانی؛ خدمات اجتماعی؛ مراقبت‌های شخصی؛ خوراک‌های گرم و مشاوره تغذیه؛ و خدمات حمل و نقل برای رفت و آمد به محل سکونت مشمولان. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره CBAS، از جمله نحوه یافتن یک برنامه در نزدیکی محل سکونت خود، از وب‌سایت «اداره سالمندان کالیفرنیا» به نشانی زیر دیدن کنید: http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHC-CBAS/ و http://www.aging.ca.gov/ProgramsProviders/ADHCCBAS/Program_Overview.aspx. به علاوه، برنامه‌های PACE (که در بالا شرح داده شد) عموماً مراقبت‌های بهداشتی روزانه ویژه بزرگسالان را به عنوان بخشی از خدمات خود ارائه می‌دهند. http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/ProgramofAllInclusiveCarefort… y.aspx.

چگونه می‌توانم خدمات بهداشت روانی مبتنی بر جامعه را دریافت کنم؟

پزشک ارائه‌دهنده مراقبت‌های اولیه شما یا سایر ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه جسمی می‌توانند خدمات بهداشت روانی را هم به شما ارائه‌دهند، به شرطی که هر دوی شما در این خصوص توافق کنید. به علاوه، «خدمات تخصصی بهداشت روانی» خدماتی هستند که توسط متخصصان بهداشت روانی، مانند روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی رسمی (LCSWs, Licensed Clinical Social Workers)، مشاوران رسمی ازدواج و خانواده (MFTs, Marriage and Family Therapists)، تکنسین‌های روانپزشکی، یا ارائه‌دهندگان حمایت‌های هم‌سالان ارائه می‌گردد. خدمات تخصصی بهداشت روانی از طریق طرح‌های بهداشت روانی (MHP, Mental Health Plans‌های) Medi-Cal به مشمولان Medi-Cal ارائه می‌‌گردد. کلیه MHP‌ها زیرمجموعه اداره بهداشت روانی یا اداره بهداشت رفتاری کانتی هستند. MHP می‌تواند خدمات لازم را یا از طریق کارکنان خودش و یا از طریق ارائه‌دهندگان طرف قرارداد ارائه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات بهداشت روانی تخصصی، به نشریه DRC در نشانی زیر رجوع کنید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-mental-health- entitlement

اگر به دلیل داشتن سهم هزینه Medi-Cal مراقبت‌های خانگی برایم بیش از حد گران باشد، چطور؟

اگر واجد صلاحیت Medi-Cal باشید ولی «سهم هزینه» (SOC, Share of Cost) داشته باشید، می‌توانید از آن سهم هزینه برای پرداخت هزینه خدمات مبتنی بر خانه و جامعه، شامل خدمات مراقبت‌های شخصی مورد نیاز برای انتقال به یا اقامت در منزل خودتان، استفاده کنید. «اداره کل خدمات مراقبت‌های بهداشتی کالیفرنیا» (DHCS, Department of Health Care Services) دستورالعمل‌های مربوطه را در قالب «نامه مدیر رفاه همه کانتی‌ها» (All County Welfare Director’s Letter) شماره 15-02 منتشر کرده، که در نشانی زیر موجود است:http://www.dhcs.ca.gov/services/medi- cal/eligibility/Documents/ACWDL/2015/15-02.pdf

برای کسب اطلاعات بیشتر، به نشریه DRC در این خصوص رجوع کنید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-can-i-use-my-share-…- get-more-services-i-need.

اگر متأهل و دچار معلولیت باشم، چگونه می‌توانم خدمات Medi-Cal را در منزل و نه فقط در یک مرکز پرستاری دریافت کنم؟

تا این اواخر، قانون Medicaid از مقررات درآمدی سخاوتمندانه‌تری برای صلاحیت Medicaid زوج‌هایی استفاده می‌کرد که یکی از آنها به دلیل معلولیت در یک مرکز پرستاری پذیرش می‌شد. این اقدام با هدف پیشگیری از فقر همسر سالم بر اثر پرداخت هزینه‌های مراقبت از همسر دچار معلولیت انجام می‌گرفت. همچنین، این مقررات محافظتی زمانی اعمال می‌شد که همسر معلول مشمول معافیت HCBS بود. «قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون به صرفه» (Affordable Care Act) این مقررات «پیشگیری از فقر همسر» را به زوج‌هایی تعمیم داد که یکی از آنها واجد شرایط مراقبت‌های مراکز پرستاری بود ولی در جامه زندگی می‌کرد (یا مایل به زندگی در جامعه بود). اعمال این مقررات زوج‌ها را قادر می‌ساخت که خدمات Medi-Cal مبتنی بر جامعه مثل IHSS، CBAS، و غیره را دریافت کنند. نامه مذکور در نشانی زیر موجود است: https://www.dhcs.ca.gov/services/medi- cal/eligibility/Documents/ACWDL/2018/18-19.pdf

به هر حال، تعمیم مقررات پیشگیری از فقر همسر، مثل CCT، در تاریخ 31 دسامبر 2018 خاتمه یافت. این امکان وجود دارد که به واسطه مقررات فدرال یا اقدامات ایالتی، برنامه CCT و مقررات پیشگیری از فقر همسر مجدداً برقرار گردد. مقررات پیشگیری از فقر همسر همچنان شامل افراد مقیم مراکز پرستاری و مشمول معافیت‌های HCBS می‌گردد. اگر مطمئن نیستید که آیا این مقررات شامل شما می‌شوند، می‌توانید با DRC تماس بگیرید.

 

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 

 

Click links below for a downloadable version.