برگه حقایق: کاهش Medicaid / Medi-Cal باعث می شود که مدارس و آموزش های استثنائی صدمه ببینند

Publications
#F105.16

برگه حقایق: کاهش Medicaid / Medi-Cal باعث می شود که مدارس و آموزش های استثنائی صدمه ببینند

کاهش Medi-Cal/Medicaid چگونه به آموزش استثنائی صدمه می زند؟

 امروزه مدارس کالیفرنیا 180 میلیون دلار صرف Medi-Cal/Medicaid می کنند تا هزینه خدمات به دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دارای معلولیت را بپردازند. بیش از 90 میلیون دلار از این مبلغ از سوی دولت فدرال تأمین می شود. پیشنهادهای اخیر در مجلس، باعث کاهش یا قطع این بودجه Medicaid شده است.

 مدارس معمولاً از بودجه های Medi-Cal برای پرداخت هزینه های برنامه آموزشی شخصی شده کودک (IEP) استفاده می کنند.  برای کودکانی که واجد شرایط می شوند، Medi-Cal کمک می کند تا هزینه خدمات آموزش استثنائی را بپردازند مثل:

  • کاردرمانی و فیزیوتراپی،
  • پرستاری،
  • سلامت روان و
  • کمک های کلاس درس

Medi-Cal هزینه واکر، صندلی چرخدار،‌تجهیزات زمین بازی ویژه و فناوری کمک رسان را برای دانش آموزان معلول نیز می پردازد. 

مدارس همچنین از Medi-Cal برای پرداخت هزینه پرستاران و روانشناسان مدرسه و خدمات پیشگیرانه و ابتدایی در مدرسه،‌مثل غربالگری بینایی و شنوایی برای تمام دانش آموزان استفاده می کنند. 

کاهش Medi-Cal/Medicaid چگونه به مدارس ما صدمه می زند؟ 

دستاورد پایین تر دانش آموز: تحقیقات نشان می دهد که دانش آموزان تحت پوشش Medicaid یا سایر بیمه های درمانی بیشتر و منظم تر در مدرسه حضور می یابند، احتمال بیشتری دارد که از دبیرستان فارغ التحصیل شوند و نسبت به دانش آموزان دیگر، احتمال بیشتری دارد که کالج را به اتمام برسانند. آنها حقوق بالاتری دارند و عمر طولانی تر و زندگی سالمتری دارند. کاهش دادن سهم Medi-Cal/Medicaid کودکانی کم درآمد و معلول و بی برنامه به جای می گذارد— که از چرخه موفقیت خارج می شوند.

 میزان غیبت بیشتر و ترک تحصیل بیشتر: اولین دلیل غیبت دانش آموزان از مدرسه بیماری است. کاهش Medi-Cal/Medicaid به معنای این است که کودکان به جای اینکه مراقبت های مورد نیاز را دریافت کنند، تعداد بیشتری از آنها به دلیل آسم کنترل نشده، دندان درد و سایر بیماری ها در خانه بستری می شوند. تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که به طور مستمر غیبت می کنند،‌روابط اجتماعی ضعیف تری در مهدکودک دارند،‌مهارت های خواندن آنها در کلاس سوم ضعیفتر است و میزان ترک تحصیل آنها در دبیرستان بیشتر است. و این می تواند به طور مضاعفی به بودجه مدارس محلی آسیب بزند،‌چون حضور کمتر در مدرسه باعث کاهش فرمول های بودجه دولت می شود.

حذف در غربالگری و درمان اولیه: مدارس و سازمان های جمعی اکنون به برنامه غربالگری دوره ای تشخیص و درمان زودهنگام (EPSDT) پزشک Medicaid وابسته هستند،‌تا بتوانند کودکان دارای مشکلات بینایی و شنوایی، تأخیرات رشدی و معلولیت هایی مثل اوتیسم را که می تواند بر یادگیری تأثیر بگذارد، شناسایی و درمان کنند. کاهش Medicaid می تواند باعث تضعیف در روند برنامه EPSDT شود و کودکانی با اختلالات رشدی و تشخیص داده نشده به جای می گذارد؛ مانع کسب انگیزه برای آموزش در سال های ابتدایی زندگی با هدف آماده سازی تمامی کودکان برای مهدکودک می شود و اقدامات وسیعتر برای اطمینان از اینکه هر کودک تا پایان کلاس سوم بر مهارت خواندن مسلط می شود را مختل می کند.

منابع محدودتر سلامت روان: از هر 10 دانش آموز،‌7 دانش آموزی که خدمات سلامت روان دریافت می کنند، این خدمات را در مدرسه دریافت می کنند. اغلب،‌این خدمات مشاوره ای که در مدرسه ارائه می شود، توسط برنامه EPSDTMedicaid ارائه می شود.