با حقوقتان در کالیفرنیا آشنا شوید: دسترسی به خدمات بیمارستانی درطول COVID-19

Publications
#7157.16

با حقوقتان در کالیفرنیا آشنا شوید: دسترسی به خدمات بیمارستانی درطول COVID-19

درطول ایام COVID-19، ممکن است بیمارستان‌ها تخت و تجهیزات کافی برای همه افراد نیازمند مراقبت‌های درمانی نداشته باشند. ممکن است بیمارستان‌ها ونتیلاتور کافی برای همه افراد نیازمند نداشته باشد. شاید پزشک‌ها مجبور شوند درباره افرادی که باید کمک دریافت کنند تصمیم بگیرند.

 

 

Click links below for a downloadable version.