آنچه لازم است دریافت کنندگان خدمات حمایتی در منزل درباره ملاقات های سرزده در منزل بدانند

Publications
#5494.16

آنچه لازم است دریافت کنندگان خدمات حمایتی در منزل درباره ملاقات های سرزده در منزل بدانند

IHSS خدماتی را ارائه می دهد تا به شما کمک کند اگر به دلیل ناتوانی خود نمی توانید از خود مراقبت کنید در خانه بمانید. شهرستان تصمیم می گیرد که چند ساعت برای خدمات در نظر بگیرید. آنها این کار را با بازدید از شما در خانه و ارزیابی آنچه شما نیاز دارید انجام می دهند. بعد از اینکه IHSS دریافت کردید، شهرستان می‌تواند از خانه بازدیدهای غیرمنتظره انجام دهد. این میخانه به سوالات مربوط به بازدیدهای اعلام نشده از خانه پاسخ می دهد. به شما می گوید در صورت نیاز به کمک چه کاری انجام دهید.

ملاقات های در منزل همیشه بخشی از فرآیند ارزیابی و ارزیابی مجدد برای خدمات IHSS بوده است.  مددکاران اجتماعی IHSS این ملاقات ها را در منزل انجام می دهند. در سال 2009، قانون کالیفرنیا اصلاح شد که به موجب آن اصلاحات، سازمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS) ملزم می شد گروهی از ذینفعان را برای ایجاد پروتکل هایی برای نقش های شهرستان و ایالت و مسئولیت های مربوط به اجرای اقدامات یکپارچگی و پیشگیری از کلاهبرداری در برنامه IHSS تشکیل دهد.  گروه ذینفعان پروتکل هایی را برای فعالیت های برنامه یکپارچه (پروتکل های) IHSS ایجاد کردند. یکی از اقداماتی که در پروتکل ها به آن پرداخته شده است، ملاقات های سرزده در منزل (UHVها) در برنامه یکپارچه است.  این نشریه به بحث در مورد UHV ها می پردازد.

UHVها با ملاقات های غیر زمانبندی شده شهرستان ها به دلایلی غیر از UHV مثل ارزیابی نیازها، ارزیابی مجدد یا بررسی های امنیتی و رفاهی متفاوت است.1 ملاقات های غیر زمانبندی شده برای آن اهداف، نیازی به رعایت قوانین UHV برنامه یکپارچه که در این نشریه خلاصه آن آورده شده است، ندارد.2 با شهرستان محل اقامت خود درخصوص روند این ملاقت های غیرزمانبندی شده صحبت کنید.

UHV ها همچنین با ملاقات های در منزل که شهرستان به عنوان بخشی از برنامه تضمین کیفی خود انجام می دهد، متفاوت است. "ملاقات های در منزل QA" توسط کارکنان تضمین کیفی شهرستان انجام می شوند و نه توسط مددکار پرونده یا ناظر او.3 برای اطلاعات بیشتر درخصوص تفاوت ها میان فعالیت های UHV و فعالیت های تضمین کیفی رجوع کنید به نامه جامع تمام شهرستان ها شماره .10-39

1. آیا مقامات رسمی سازمان رفاه می توانند سرزده به منزل من بیایند؟

بله.4

2. چه زمانی مقامات رسمی سازمان رفاه می توانند سرزده به منزل من بیایند؟

کارکنان UHV برنامه یکپارچه نمی توانند ملاقات های تصادفی انجام دهند.5 به بیان دیگر باید برخی "نگرانی های قابل بیان در مورد برنامه یکپارچه" وجود داشته باشد6مثل موارد مشکوک به کلاهبرداری. CDSS فهرست هایی از دریافت کنندگانی که معیارهای UHV را دارا هستند ایجاد خواهد کرد و این فهرست ها را بین مخاطبان شهرستان برنامه یکپارچه توزیع می کند.7فهرست دریافت کنندگان بر مبنای "برخی نگرانی ها در مورد دریافت یا کیفیت خدمات دریافت کننده، خدمات دریافت کننده، سلامت دریافت کننده یا سایر نگرانی های برنامه یکپارچه" ایجاد شده است.8شهرستان ها به دلایل یکسان می توانند نام هایی را به فهرست UHV اضافه کنند.9شهرستان UHVها را برای دریافت کنندگان موجود در فهرست انجام می دهد.10

3. کلاهبرداری IHSS چیست؟

قانون ایالتی "کلاهبرداری" را با توجه به برنامه IHSS تحت عنوان زیر تعریف می کند " فریب عمدی یا ارائه غلط اطلاعات توسط فردی با اطلاع از این مسأله که این اطلاعات غلط می تواند برخی مزایای غیرمجاز را برای خود شخص یا شخص دیگری فراهم آورد."11  توجه داشته باشید که این تعریف شامل اقدامات یا اشتباهات غیرعمدی نمی شود.

4.  هدف UHV چیست؟

هدف UHV این است که اطمینان حاصل شود خدماتی که مجاز به دریافت آن هستید، نیازهای شما را تا سطحی که به شما امکان ایمن ماندن در منزل خودتان را بدهد، تأمین خواهد کرد.12 همچنین برای تأیید اطلاعات در پرونده شما مورد استفاده قرار می گیرد.13 و در آخر، به منزله فرصتی برای کارکنان UHV است تا قوانین، شرایط و عواقب عدم رعایت قوانین برنامه IHSS را به شما یادآوری کنند.14یکی از عواقب آن برای شما می تواند از دست دادن مزایای IHSS تان باشد.15

5. چه کسی این ملاقات های سرزده را انجام می دهد؟

کارکنان آموزش دیده IHSS شهرستان، UHV را انجام می دهند.16 چون لازم است شهرستانها کارکنان معین و آموزش دیده برای انجام دادن UHV ها منصوب کنند، ممکن است متصدی UHV همان مددکار اجتماعی IHSS شهرستان شما باشد.17 شهرستان می تواند درخواست کند که یک مجری قانون نیز متصدی UHV را همراهی کند.18

6.  آیا من حقی در انتخاب زمانی که مقامات رسمی سازمان رفاه می توانند سرزده به منزل من بیایند، دارم؟

بله. مقامات رسمی سازمان رفاه شهرستان باید هویت خود را نشان دهند، کارت شناسایی عکس دار نشان داده و نشان بر تن داشته باشند.19  شما می توانید درخواست کارت شناسایی کنید و همچنین می توانید شماره تماس برای تماس با شهرستان جهت تأیید هویت کارمند UHV درخواست نمایید. اگر شهرستان نتواند هویت را تأیید کند یا کارمند UHV کارت شناسایی نداشته باشد، شما می توانید از ورود او ممانعت کنید و این ملاقات جزء سه ملاقات مجاز شما قبل از انجام اقدامات بعدی به حساب نمی آید.20

اگر متصدی UHV را به منزل راه دادید، کارمند UHV باید به شما بگوید که چرا و به چه دلیل به منزل شما آمده است. متصدی UHV می تواند سؤالاتی درخصوص خدمات و کیفیت خدمات از شما بپرسد.21 آنها همچنین مروری بر قوانین برنامه و عواقب رعایت نکردن این قوانین می کنند.22آنها می توانند "نواحی باز" منزل شما را بازرسی کنند – این بدین معناست که آنها نمی توانند داخل کمدها و کشوهای بسته را تفتیش کنند.23

کارکنان UHV باید به صورت حرفه ای عمل کنند.24 ملاقات سرزده در منزل، تماس ها و نامه ها باید به زبان مادری دریافت کننده و به صورت مستند باشد.25 در غیر اینصورت، می توانید درخواست مترجم کنید که هزینه ای در بر نخواهد داشت.26

باید با شما در نهایت ادب و احترام برخورد شود و به حقوق شما و حقوق تمام افراد مربوطه احترام گذاشته شود.  ملاقات های مکرر و غیرمتعارف در منزل ممنوع است. هرگونه مصاحبه با شما یا شاهدان احتمالی باید بدون تهدید، اعمال فشار، زور، نشان دادن قدرت به صورت دروغین یا هرگونه بدرفتاری انجام شود.

شهرستان باید همه تحقیقات را هماهنگ با روند قانونی مناسب انجام دهد. شهرستان نمی تواند حقوق مشروطه شما یا افراد دیگر را زیر پا بگذارد. تفتیش منزل شما یا برداشتن وسایلی که شواهدی بر کلاهبرداری هستند بدون حکم تفتیش معتبر یا رضایت شما بعد از اینکه کاملاً از حقوق خود آگاه شدید، امکانپذیر نیست.

7. در صورتی که من قادر به شرکت در UHV نباشم یا ناتوان باشم یا تمایلی به شرکت در آن نداشته باشم، چه اتفاقی می افتد؟

متصدی UHV حداقل دو ملاقات دیگر را انجام خواهد داد، دو تماس تلفنی دیگر برقرار خواهد کرد و ظرف مدت 45-60 روز دیگر یک نامه برای شما ارسال خواهد کرد.27 نامه ای که می تواند هم پست شود و هم در مکانی مشخص که شما آن را ببینید، گذاشته شود،28 باید دلایل ملاقات UHV و از دست دادن خدمات را در صورتی که اثباتی بر کلاهبرداری باشد، بیان کند.29نامه باید مبین این باشد که برای تماس با شما از طریق تلفن یا به صورت حضوری تلاش هایی صورت گرفته و ناموفق بوده است.30 کارمند UHV همچنین می تواند تصمیم بگیرد که به طرق دیگری با شما تماس بگیرد.31  اگر بعد از همه اینها، متصدی UHV نتواند UHV را انجام دهد، شما یک ابلاغیه (NOA) مبنی بر خاتمه IHSS دریافت می کنید چون موفق نشده اید که هماهنگی لازم را با شروط برنامه کسب کنید.32 می توانید درخواست تجدیدنظر برای دریافت کمک درحال انتظار دهید.33

8. اگر شهرستان مشکوک به کلاهبرداری شود، چه کاری می تواند انجام دهد؟

شهرستان باید روندهای خاصی را در رابطه با بررسی های کلاهبرداری دنبال کند.34  ابتدا شهرستان باید یک گزارش ارسال کند که توسط کارمند معین شهرستان بازنگری می شود.35 کارمند شهرستان یا آن را برای بررسی بیشتر به سازمان خدمات مراقبت سلامت ارجاع می دهد، در صورتی که مبلغ کلاهبرداری بیش از 500.00 دلار باشد، یا آن را برای اقدام اجرایی احتمالی به سازمان شهرستان مبدأ باز می گرداند.36 سپس سازمان بررسی کننده (خواه DHCS باشد خواه سازمان محلی شهرستان) می تواند بازرسی تکمیل شده را برای اجرا ارسال کند یا آن را برای اقدام اجرایی احتمالی به سازمان شهرستان مبدأ بازگرداند.37 برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فرآیند گزارش کلاهبرداری به وبسایت شهرستان مراجعه کنید.38

9.  اگر حقوق من نقض شود، کجا می توانم شکایت کنم؟

می توانید از شهرستان شکایت کنید. همچنین می توانید علیه CDSS شکایت حقوق مدنی تنظیم کنید.39

10. اگر سؤالات دیگری داشتم، چه منابع دیگری می توانند به من کمک کنند؟

سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا، خدمات حقوقی رایگان مثل مشاوره و پیشنهاد تلفنی برای افراد معلول ارائه می دهد. با این شماره تماس بگیرید: 1-800-776-5746. اتحادیه ارائه دهندگان IHSS شما نیز ممکن است بتواند به شما کمک کند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

 • 1. نامه تمامی شهرستان ها 13-83، صفحه.3.
 • 2. d.
 • 3. دپارتمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا را ببینید. شعبه برنامه های بزرگسالان، خدمات حمایتی در منزل، (IHSS) تضمین کیفیت/بهبود کیفیت (QA/QI) کتابچه سیاست ها، 6 (2013)؛ MPP بخش 30-702برای اجرای قانون رفاه و نهادهای کالیفرنیا بخش 12305.71 افزوده شده است.
 • 4. قانون رفاه. و نهادهای کالیفرنیا. بخش 12305.71(c)(3)(B). توجه: شهرستان ها هنوز می توانند برای ارزیابی نیازها، ارزیابی مجدد، بررسی رفاه و ایمنی یا به هر هدف دیگری که جزو UHV نیست، ویزیت های بدون برنامه ریزی در منزل انجام دهند.
 • 5. ACL 13-83, صفحه.4
 • 6. دپارتمان. خدمات اجتماعی کالیفرنیا را ببینید. شعبه برنامه های بزرگسالان، خدمات حمایتی در منزل (IHSS) پروتکل های یکپارچه ایالتی سراسری، ii (2013) ، http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
 • 7. -38, صفحه. 4.
 • 8. Id.
 • 9. Id.
 • 10. Id.
 • 11. قانون رفاه. و نهادهای کالیفرنیا. بخش 12305.8(a)؛ ACL 13-83، صفحه 11. کلاهبرداری شامل اقداماتی است که تحت قانون فدرال و ایالتی به عنوان کلاهبرداری تعریف می شوند.
 • 12. 38, صفحه. 3.
 • 13. پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS، بعلاوه یادداشت 6، صفحه 6.
 • 14. Id.
 • 15. Id.
 • 16. قانون رفاه. و نهادهای کالیفرنیا. بخش های 12305.71(a)، (c)(3)(B).؛ IHSS پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی بعلاوه یادداشت 6، صفحه 5؛ ACL 13-83، صفحه 4.
 • 17. 38, صفحه. 4.
 • 18. پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS، بعلاوه یادداشت 6، صفحه 10.
 • 19. همان. صفحه 7.
 • 20. Id.
 • 21. همان. صفحه 8.
 • 22. Id.
 • 23. Id. دفتر شهرستان برای بازرسی منزل شما نیاز به حکم بازرسی دارد.
 • 24. همان. صفحه 6.
 • 25. ACL 13-38, صفحه. 5.
 • 26. همان. صفحه 7.
 • 27. پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS بعلاوه یادداشت 6، صفحه 8.
 • 28. ACL 13-83، صفحه.6.
 • 29. قانون رفاه. و نهادهای کالیفرنیا. بخش 12305.71 (c)(3)(C)؛ پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS بعلاوه یادداشت 6، صفحه 8.
 • 30. پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS، بعلاوه یادداشت 6، صفحه .8.
 • 31. Id.
 • 32. Id.
 • 33. همان. صفحه 9.
 • 34. ACL 13-83، صفحه 12.
 • 35. پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS بعلاوه یادداشت 6، صفحه 20-21.
 • 36. Id.
 • 37. ACL 13-83, p. 13.
 • 38. پروتکل های یکپارچه سراسری ایالتی IHSS، بعلاوه یادداشت 6، صفحه 24.
 • 39. طرح شکایت را ببینید