آموزش و پرورش استثنائی از جانب خدمات بزرگسالان برای افراد 18-22 سال

Publications
#F050.16

آموزش و پرورش استثنائی از جانب خدمات بزرگسالان برای افراد 18-22 سال

وقتی در سال‌های گذشته قوانین ایالتی، دپارتمان خدمات توسعه‌ای (DDS) را ملزم به کاهش بودجه خود کرد، همچنین قانون مربوط به انواع و مقادیر خدمات قابل خریداری توسط مراکز منطقه‌ای را نیز تغییر داد.  این برگه اطلاعاتی تغییرات سال‌های 2011 و 2017 را در رابطه با استفاده از خدمات مدرسه برای مشتریان بین سنین 18 الی 22 سال توضیح می‌دهد که واجد شرایط دریافت آموزش استثنائی هستند و دیپلم یا گواهی تکمیل دوره دریافت نکرده‌اند، همچنین هرگونه معافیت قابل اعمال را توضیح می‌دهد و مشخص می‌کند که اگر مرکز منظقه‌ای بخواهد خدمات شما را تغییر دهد، چه اتفاقی می‌افتد.

 

 

Click links below for a downloadable version.