18 نکته درخصوص دریافت خدمات آموزشی باکیفیت برای فرزندتان

Publications
#5130.16

کودک شما در هر زمینه ای که مشکوک به معلولیت باشد و جهت دریافت هر گونه خدماتی که برای او لازم است تا از مدرسه بهره لازم را ببرد، می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان مثال، ارزیابی ها ممکن است در سطح ریاضی و خواندن، در مورد تغییراتی که لازم است انجام شود تا فرزندتان به طور کامل در فعالیت ها شرکت کند؛ برای خدمات درمانی (OT ،PT، گفتاردرمانی، سلامت روان) و برای شناسایی فناوری های کمک رسان مانند دستگاه ارتباطی انجام شوند.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.